Ilustracja szkolenia: Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online

Mistrz produkcji i brygadzista - doskonalenie kompetencji osobistych - szkolenie online

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji osobistych, podniesienie kwalifikacji osób funkcyjnych z zakresu zarządzania personelem, które bezpośrednio odpowiadają za wynik produkcyjny, instruowanie i uczenie pracowników, a także utrzymanie optymalnego poziomu morale zespołów produkcyjnych.

Dostępna wersja stacjonarna - UO-DKM

Termin i miejsce

 • 23 - 24 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 100 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

UO-DKM-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8:30 – 8:45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15

Sesja 1

 

Mistrz i brygadzista jako przywódca zespołu produkcyjnego:

 1. Rola mistrza i brygadzisty w organizacji.
 2. Style przywództwa (autodiagnoza).
 3. Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
 4. Budowanie autorytetu lidera.
 5. Stres jako element zarządzania.

10:15-10:30

Przerwa kawowa

10:30-12:00

Sesja 2

 

Zespół produkcyjny w organizacji:

 1. Specyfika produkcji i jej wpływ na pracę zespołu.
 2. Etapy tworzenia zespołu, role pracowników w zespole.
 3. Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
 4. Podstawowe techniki wywierania wpływu.
 5. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

12:00 – 12:45

Przerwa obiadowa

12.45-14.15

Sesja 3

 

Rola komunikacji w dziale produkcji:

 1. Komunikacja jako element zarządzania.
 2. Rola sprzężenie zwrotnego i jego wykorzystanie.
 3. Zasady skutecznej komunikacji.
 4. Komunikacja w sytuacjach trudnych.
 5. Rozmowa z szefem, rozmowa z pracownikiem.

14.15 - 14.30

Przerwa kawowa

14:30 – 15:30

Sesja 4

 

Bariery komunikacji:

 1. Najczęstsze rodzaje zaburzeń w komunikacji.
 2. Dostrzeganie barier w komunikacji z pracownikami i ich wpływ na pracę.
 3. Sposoby radzenia sobie z barierami komunikacji.
 4. Podsumowanie dnia pierwszego, feedback.

 

Dzień 2

8:30 – 8:45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15

Sesja 5

 

Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji:

 1. Plan jako efekt wspólnej polityki przełożonych i pracowników.
 2. Reguły planowania, wyznaczanie priorytetów.
 3. Planowanie a zarządzanie czasem własnym i innych.

10:15-10:30

Przerwa kawowa

10:30-12:00

Sesja 6

 

Delegowanie zadań:

 1. Indywidualne podejście do pracownika.
 2. Formułowanie poleceń.
 3. Egzekwowanie realizacji poleceń.
 4. Błędy w delegowaniu

12:00 – 12:45

Przerwa obiadowa

12.45-14.15

Sesja 7

 

Motywacja:

 1. Rodzaje motywacji.
 2. Teoria motywacji wg F. Herzberga.
 3. Źródła motywacji oparte na hierarchii Maslowa.
 4. System motywacyjny w przedsiębiorstwie i techniki motywowania pozafinansowego.

14.15 - 14.30

Przerwa kawowa

14:30 – 15:30

Sesja 8

 

Kreatywność jako element zarządzania zespołem:

 1. Kreatywność a rutyna.
 2. Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
 3. Dobór metody adekwatnej dla zespołu produkcyjnego – rekomendacja.
 4. Podsumowanie szkolenia, wnioski końcowe, follow up.

Adresaci

® Brygadzista,

® Lider produkcji,

® Team leader,

® Mistrz zmianowy,

® Majster produkcji,

® Supervisor

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

- Wykorzystywać w sposób świadomy funkcje kierownicze.

- Słuchać i rozmawiać z pracownikami w sposób umożliwiający efektywne pozyskiwanie informacji zwrotnej z obszarów produkcyjnych w celu ich ciągłego doskonalenia.

- Wzmacniać efektywność pracy podległego personelu poprzez użycie metod pracy zespołowej i wykorzystanie cech indywidualnych pracownika.

- Określać elementy motywujące do pracy i usuwać czynniki wywołujące niezadowolenie z pracy.

- Delegować zadania w sposób zmniejszający ryzyko ich niewłaściwego zrozumienia i wykonania (ograniczać wystąpienie błędu wywołanego przez czynnik ludzki).

 

Uczestnik dowie się:

-          Dlaczego zmiany zachodzące na rynku pracy są szczególnie ważne dla osób funkcyjnych i jak do tych zmian należy dostosować sposób zarządzania.

-          Które czynniki motywacyjne odnoszą obecnie największą skuteczność, a które przestają działać.

-          Dlaczego szczebel funkcyjny powinien konsekwentnie wspierać i propagować wytyczne Zarządu i top managementu.

-          Które z posiadanych umiejętności zarządczych opanował i w jakim stopniu (określenie indywidualnych predyspozycji oraz luk kompetencyjnych).