Ilustracja szkolenia: MS Excel - przygotowanie, import, analiza i prezentacja danych biznesowych, automatyzacja pracy- szkolenie online

MS Excel - przygotowanie, import, analiza i prezentacja danych biznesowych, automatyzacja pracy- szkolenie online

Cele szkolenia

Kurs interaktywny on-line wypełnia lukę pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu analizy danych biznesowych oraz wiedzą związaną z zaawansowanym użytkowaniem arkusza Microsoft Excel. Szkolenie zaprojektowane jest tak, aby usprawnić pracę osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy używania Excela.

Termin i miejsce

Czas trwania

3 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

EXL-P-ONL

Program i ćwiczenia

·         Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych i analitycznych firmy

·         Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela

·         Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach

·         Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych

·         Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)

·         Optymalne prezentowanie danych na arkuszu

·         Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych – klarowne demonstrowanie danych

·         Tworzenie i modyfikowanie zaawansowanych tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, prezentowanie danych w postaci procentowej różnic, narastająco; itp., formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej

·         Wykorzystanie fragmentatorów do zaawansowanej prezentacji danych biznesowych, prezentacja danych w czasie

·         Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów

·         Import danych  z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.

·         Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych

·         Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji

·         Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy

·         Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów – optymalny dobór wykresu do „charakteru” danych biznesowych (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych)

·         Excel Visual Basic kiedyś i dziś – historia rozwoju modułu, wersje, różnice i cechy wspólne

·         Wykorzystanie modułu Visual Basic do optymalizacji pracy

·         Narzędzia z paska Visual Basic

·         Główne elementy okna edytora VBA

·         Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy

·         Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania, nagrywanie makra

·         Lokalizacja i dostępność  makra

·         Edycja zarejestrowanego makra, testowanie

·         Dzielenie długich makr, odpowiednie planowanie nagrywania, tak aby uzyskać poprawne zachowanie makra przy jego odtwarzaniu

·         Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu

·         Uruchamianie makra z Excela – przyciski, paski narzędzi, klawisze skrótów

·         Praca z oknem instrukcji bezpośrednich, oknem zmiennych i innymi narzędziami

·         Sterowanie przebiegiem programu

·         Wstawianie modułów i tworzenie własnych funkcji

·         Tworzenie, zapisywanie i wykorzystywanie dodatków Excela

·         Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowanie formularzy UserForm.

Szkolenie trwa 3 dni i jest zaplanowane na 21, 25 i 26 maja 2020 roku.

Każdy dzień szkolenia będzie odbywał się wg schematu poniżej:
 

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Pierwsze punkty programu szkoleniowego

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Kolejne punkty programu z ćwiczeniami

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Kolejne punkty programu z ćwiczeniami

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Ostatnie punkty programu, Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

 

Adresaci

·         Osoby intensywnie wykorzystujące arkusz kalkulacyjny, dobrze znające podstawy używania Excela.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną.

 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

·         Importować i analizować obszerne informacje z własnego systemu informatycznego

·         Budować zaawansowane raporty oparte o obróbkę dużej ilości danych

·         Tworzyć złożone formuły obliczeniowe, optymalnie stosować nazwy

·         Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności

·         Skutecznie wykorzystać  tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia analizy danych

·         Pracować z dodatkami Excela

·         Wykorzystać moduł MS Visual Basic dla  usprawniania oraz automatyzacji uciążliwej , powtarzalnej pracy

·         Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy

·         Skutecznie prezentować informację biznesową narzędziami Excela

Metodyka

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, w wersji on-line z wykorzystaniem platformy Zoom i aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.