Ilustracja szkolenia: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego- szkolenie online

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z celami i metodami nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego dla potrzeb udoskonalenia procedur i instrukcji nadzorowania wyposażenia. 
 • Zwiększenie świadomości znaczenia jakości przyrządów pomiarowych oraz zagwarantowania odpowiedniego poziomu oceny jakości procesu produkcyjnego. 
Dostępna wersja stacjonarna - NWP-P

Dostępny bezpłatny sampling - zapisz się!

Termin i miejsce

 • 1 - 2 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 18 dni
  Online
 • 21 - 22 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 38 dni
  Online
 • 19 - 20 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 66 dni
  Online
 • 26 - 27 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 104 dni
  Online
 • 16 - 17 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 124 dni
  Online

Symbol szkolenia

NWP-P-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 

 

Lp

Godzina

Opis

1.1

8.30 - 8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online.

1.2

8.45 - 10.15

Sesja 1: Wyposażenie pomiarowe wstęp.

Omówienie norm, podstawowa terminologia metrologiczna, zagadnienie spójności pomiarowej, właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych

1.3

10.15 - 10.30

Przerwa

1.4

10.30 - 12.00

Sesja 2: System Zarządzania pomiarami i ustalanie celów, dobór wyposażenia pomiarowego, definiowanie wymagań metrologicznych, odpowiedniość i przydatność przyrządu pomiarowego.

1.5

12.00 - 12.30

Przerwa

1.6

12.30 - 14.00

Sesja 3: wzorcowanie przyrządów pomiarowych z punktu widzenia wymagań ISO 9001:2015 i IATF 16949:20016, analiza świadectw wzorcowania pod kątem formalnym.

1.7

14.00 - 14.15

Przerwa

1.8

14.15 - 15.15

Sesja 4: Identyfikacja przyrządów pomiarowych, proces potwierdzenia metrologicznego i identyfikacja statusu przyrządu.

1.9

15.15 - 15.30

Podsumowanie dnia oraz pytanie uczestników.

Dzień 2

 

 

Lp

Godzina

Opis

2.1

8.30 - 10.15

Sesja 5: eksploatacja przyrządów pomiarowych, zabezpieczenie przed uszkodzeń i pogorszeniem stanu podczas użytkowania, przechowywania i zabezpieczania, zapisy związane z przyrządami pomiarowymi - rejestr wyposażenia pomiarowego.

2.2

10.15 - 10.30

Przerwa

2.3

10.30 - 12.00

Sesja 6: postępowania z niezgodnym przyrządem pomiarowym, oprogramowanie w Systemie Zarządzania Pomiarami, pozostałe wymagania IATF 16949:2016.

2.4

12.00 - 12.30

Przerwa

2.5

12.30 - 14.00

Sesja 7: interpretacja świadectw wzorcowania pod kątem merytorycznym, stwierdzenie zgodności lub niezgodności przyrządu pomiarowego, ocena ryzyka związana z przyjętą zasadą podejmowania decyzji

2.6

14.00 - 14.15

Przerwa

2.7

14.15 - 15.00

Sesja 8: Odstępy czasu między wzorcowaniem, metody, walidowanie przyjętych odstępów czasu, zmniejszanie i zwiększanie odstępów czasu między wzorcowaniem.

2.8

15.00 - 15.30

Zakończenie szkolenia, pytania uczestników

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • pracownicy izb pomiarów, wypożyczalni, laboratoriów metrologicznych,
 • pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów ds. jakości,
 • pion inżynieryjny w działach produkcyjnych,
 • auditorzy wewnętrzni.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • jak zagwarantować odpowiedni poziom oceny jakości procesu produkcyjnego,
 • właściwie oceniać znaczenie tzw. „funkcji metrologicznej”,
 • jak udoskonalać procedury i instrukcje nadzorowania wyposażenia.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są cele i metody nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • jaki jest znaczenie jakości przyrządów pomiarowych dla kształtowania jakości,
 • jakie są zalety zastosowania wspomagania komputerowego pracy osób odpowiedzialnych za nadzorowanie wyposażenia w firmie.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.