Szkolenia Narzędzia zarządzania

Każdy menedżer powinien znać, dobierać i umiejętnie stosować praktyczne narzędzia zarządzania. Bez nich trudno o skuteczność. Dotyczy to wielu obszarów, wśród których najważniejsze to zarządzanie personelem, procesami i projektami. W dobie coraz większej popularności działań typu projektowego, wobec coraz większej w tym obszarze presji czasowej i finansowej, szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie ryzykiem. Jest to coraz ważniejszy element umiejętności menedżerskich.

Można zaryzykować stwierdzenie, że prawie wszyscy menedżerowie stosują w codziennej pracy arkusz kalkulacyjny MS Excel. Umiejętności analizy danych i tworzenia raportów należą do elementarnych kwalifikacji menedżerskich. Dotyczy to także w coraz większym stopniu inżynierów, pracowników na stanowiskach specjalisty, a nawet pracowników realizujących zadania na poziomie administracyjnym czy operatorskim - obsługi klienta, maszyny, biura, magazynu, itp.

Zdobycie wielu umiejętności wymaga szkoleń. Ich planowanie (w tym budżetowanie), skuteczna realizacja i rozliczanie to kwalifikacje nieodzowne we wszystkich firmach, które poprzez szkolenia inwestują w rozwój pracowników na różnych poziomach zarządzania.
1 450,00 zł
1 350,00 zł
1 250,00 zł
1 450,00 zł
1 350,00 zł
1 750,00 zł