Cele szkolenia

​Uzyskanie umiejętności budowania struktury danych o procesach produkcyjnych (powtarzalnych) oraz poprawy efektywności procesów produkcyjnych poprzez eliminacje procesów zbędnych (nietworzących wartości dodanej). Cel realizowany jest poprzez pomiar czasu pracy na stanowiskach roboczych, analizę wyników pomiaru, tworzenie normatywów zakładowych wykorzystywanych do kształtowania stanowisk pracy, planowania produkcji, sterowania produkcją, wynagradzania pracowników, rachunku kosztów.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Symbol szkolenia

NCP-CHR

Adresaci

• Specjaliści ds. organizacji, inżynierowie zarządzania. • Liderzy projektów. • Pracownicy działów planowania • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy produkcji).

Korzyści dla uczestnika

Cele szkolenia - zdobyte kwalifikacje/umiejętności: • Pomiar czasu pracy na stanowiskach roboczych • Analiza wyników pomiaru • Tworzenie danych zakładowych wykorzystywanych do: O Kształtowania stanowisk pracy O Planowania produkcji O Starowania produkcją O Wynagradzania pracowników O Rachunku kosztów Cele szkolenia - Uczestnik nauczy się: • Mierzyć czas pracy metodą chronometrażu (stoperem) • Dokonywać podziału przebiegu pracy w odniesieniu do człowieka zgodnie z terminologią Kaizen i REFA • Dokonywać podziału struktury czasu zgodnie z PN • Budować arkusze pomiarowe i kalkulacyjne (techniki mieszane dostosowane do specyfiki zakładu) • Dokonywać analizy danych, pomiarowych metodą statystyczną • Tworzyć czasy zadane dla stanowisk pracy ręcznej i półautomatycznej powtarzalnej

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek