Ilustracja szkolenia: Normowanie czasu pracy - szkolenie online

Normowanie czasu pracy - szkolenie online

Cele szkolenia

 •   Przekazanie najważniejszych informacji dotyczących podstaw normowania czasu pracy.
 • Utrwalenie zdobytej wiedzy nt metod i technik normowania.
 • Możliwość zapoznania się z podejściem do zagadnień normowania w przedsiębiorstwach o róźnej specyfice produkcji.
Dostępna wersja stacjonarna - NCP

Termin i miejsce

 • 25 - 26 lutego 2021
  do rozpoczęcia pozostało 33 dni
  Online
 • 14 - 15 kwietnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 81 dni
  Online
 • 24 - 25 czerwca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 152 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

NCP-ONL

Program i ćwiczenia

1. Wstęp do normowania czasu pracy: • cele i funkcje tworzenia norm czasu,

 • istniejące struktury czasu,

 • technologia, metoda i sposób pracy,

 • nakład pracy niezbędny na tworzenie norm czasu,

 • warunki prawidłowej realizacji norm pracy,

 • zasady postępowania podczas prowadzenia pomiarów czasu,

 • elementy procesu wydzielane dla potrzeb normowania,

 • wskazówki dotyczące przeprowadzania pomiarów czasu i urządzeń pomiarowych,

 • humanizacja pracy, a normy czasu.

2. Metody normowania czasu pracy: • techniki analityczno-pomiarowe (chronometraż, fotografia dnia pracy, obserwacja migawkowa, zapis własny, analiza wideo),

 • techniki analityczno – obliczeniowe (normatywy czasu, systemy czasów elementarnych na przykładzie MTM - (ang. Methods-Time Measurement i WF – ang. Work Factor),

 • techniki sumaryczne, porównanie i szacowanie.

3. Normatywy czasu i metodyka ich ustalania: • cel i przedmiot prac normatywno – badawczych,

 • ustalanie normatywów na przykładzie chronometrażu,

 • ustalanie czasów dla nowych produktów i procesów.

4. Normowanie czasu jako wsparcie dla optymalizacji procesów.

Ćwiczenia: • Ustalanie norm czasu pracy na podstawie pomiarów.

 • Normowanie czasu pracy metodą analityczną na przykładzie prac manualnych.

 • Metody opracowania normatywów czasu.

 • Normowanie czasu montażu metodą ruchów elementarnych.

 

Adresaci

·       Technolodzy i pracownicy działów normowania


·       Specjaliści z działów zajmujących się optymalizacją procesów


·       Średnia i wyższa kadra menadżerska


 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:


·       Zbudować strukturę czasu w swoim przedsiębiorstwie.


·       Podstaw przeprowadzania prawidłowego pomiaru czasu i doboru przyrządów pomiarowych.


·       Dokonać wyboru technik pomiaru czasu pracy w zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.


·       Wykorzystywać wskazówki zdobyte podczas pomiaru czasu do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie.


 


Uczestnik dowie się:


·       Jakie są metody pomiaru czasu pracy i ich zastosowanie.


·       Jak oszacować nakład pracy na pomiar w zależności od wybranej metody pomiaru czasu.


·       Jaka jest specyfika pomiarów pracy wielostanowiskowej i zespołowej.


·       Jak uwzględniać niedoskonałości organizacyjno-techniczne podczas ustalania norm pracy.


·       Podstaw dotyczących zasad i zastosowań systemów czasów elementarnych.


·       Jak zastosować analizę wideo przy normowaniu czasu pracy.


 


 


Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:


·       Umiejętność wyboru metod normowania i praktycznego ich zastosowania w praktyce produkcyjnej.


·       Umiejętność czytania norm i znajomość budowy normatywów czasu pracy.


·       Umiejętność zastosowania posiadanych norm czasów podczas optymalizacji procesów produkcyjnych, wdrażaniu nowych produktów i projektowaniu nowych procesów.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.