Ilustracja szkolenia: Normowanie czasu pracy - szkolenie online

Normowanie czasu pracy - szkolenie online

Cele szkolenia

 •   Przekazanie najważniejszych informacji dotyczących podstaw normowania czasu pracy.
 • Utrwalenie zdobytej wiedzy nt metod i technik normowania.
 • Możliwość zapoznania się z podejściem do zagadnień normowania w przedsiębiorstwach o róźnej specyfice produkcji.
Dostępna wersja stacjonarna - NCP

Termin i miejsce

 • 29 - 30 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 45 dni
  Online
 • 30 - 31 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 76 dni
  Online
 • 10 - 11 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 117 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

NCP-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

Wstęp     

08:30 - 08:45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on-line

Sesja 1

08:45 - 10:15

 1. Wstęp do normowania:
 • cele i funkcje tworzenia norm czasu,
 • istniejące struktury czasu,

Przerwa

10:15 - 10:30

 

Sesja 2

10:30 - 12:00

 • technologia, metoda i sposób pracy,
 • nakład pracy niezbędny na tworzenie norm czasu,
 • warunki prawidłowej realizacji norm pracy,

Obiad

12:00 - 12:30

 

Sesja 3

12:30 - 14:00

 • zasady postępowania podczas prowadzenia pomiarów czasu,
 • elementy procesu wydzielane dla potrzeb normowania,
 • wskazówki dotyczące przeprowadzania pomiarów czasu i urządzeń pomiarowych,

Przerwa

14:00 - 14:10

 

Sesja 4

14:10 - 15:30

 • humanizacja pracy, a normy czasu.

Dzień 2

Wstęp     

08:30 - 08:45

Powtórka materiałów z poprzedniego dnia

Sesja 1

08:45 - 10:15

 1.  Metody normowania czasu pracy
 • techniki analityczno-pomiarowe (chronometraż, fotografia dnia pracy, obserwacja migawkowa, zapis własny, analiza wideo),

Przerwa

10:15 - 10:30

 

Sesja 2

10:30 - 12:00

 • techniki analityczno – obliczeniowe (normatywy czasu, systemy czasów elementarnych na przykładzie MTM - (ang. Methods-Time Measurement i WF –ang. Work Factor),
 • techniki sumaryczne, porównanie i szacowanie.

Obiad

12:00 - 12:30

 

Sesja 3

12:30 - 14:00

 1. Normatywy czasu i metodyka ich ustalania:
 • cel i przedmiot prac normatywno – badawczych,
 • ustalanie normatywów na przykładzie chronometrażu,
 • ustalanie czasów dla nowych produktów i procesów.

Przerwa

14:00 - 14:10

 

Sesja 4

14:10 - 15:30

 1. Normowanie czasu jako wsparcie dla optymalizacji procesów.

Ćwiczenia:

• Ustalanie norm czasu pracy na podstawie pomiarów.
• Normowanie czasu pracy metodą analityczną na przykładzie prac manualnych.
• Metody opracowania normatywów czasu.
• Normowanie czasu montażu metodą ruchów elementarnych. 

Adresaci

 • Technolodzy i pracownicy działów normowania
 • Specjaliści z działów zajmujących się optymalizacją procesów
 • Średnia i wyższa kadra menadżerska

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·       Zbudować strukturę czasu w swoim przedsiębiorstwie.

·       Podstaw przeprowadzania prawidłowego pomiaru czasu i doboru przyrządów pomiarowych.

·       Dokonać wyboru technik pomiaru czasu pracy w zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

·       Wykorzystywać wskazówki zdobyte podczas pomiaru czasu do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie.

Uczestnik dowie się:

·       Jakie są metody pomiaru czasu pracy i ich zastosowanie.

·       Jak oszacować nakład pracy na pomiar w zależności od wybranej metody pomiaru czasu.

·       Jaka jest specyfika pomiarów pracy wielostanowiskowej i zespołowej.

·       Jak uwzględniać niedoskonałości organizacyjno-techniczne podczas ustalania norm pracy.

·       Podstaw dotyczących zasad i zastosowań systemów czasów elementarnych.

·       Jak zastosować analizę wideo przy normowaniu czasu pracy.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Umiejętność wyboru metod normowania i praktycznego ich zastosowania w praktyce produkcyjnej.

·       Umiejętność czytania norm i znajomość budowy normatywów czasu pracy.

·       Umiejętność zastosowania posiadanych norm czasów podczas optymalizacji procesów produkcyjnych, wdrażaniu nowych produktów i projektowaniu nowych procesów.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.