Cele szkolenia

 • Poszerzenie umiejętności budowania struktury danych o procesach produkcyjnych (powtarzalnych) oraz poprawy efektywności procesów produkcyjnych poprzez eliminacje procesów zbędnych (nietworzących wartości dodanej). 
 • Cel realizowany jest poprzez umiejętność wyboru metody normowania i pomiaru czasu pracy na stanowisku roboczym, analizę wyników pomiaru, tworzenie normatywów zakładowych wykorzystywanych do kształtowania stanowisk pracy, planowania produkcji, sterowania produkcją i ofertowania.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

NCP-W

Program i ćwiczenia

1. Przygotowywanie pomiarów.
2. Przygotowanie arkuszy pomiarowych.
3. Przeprowadzanie pomiarów.
4. Analiza wyników.
5. Możliwości wykorzystywania otrzymanych danych w praktyce przemysłowej.
6. Wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem chronometrażu (chronometraż czynności manualnych wykonywanych przez pracowników i czasu obróbki urządzeń automatycznych).
7. Sporządzanie filmów na potrzeby normowania.
8. Przeprowadzenie normowania za pomocą analizy wideo z wykorzystaniem programu Timer Pro Professional.
9. Normowanie przy produkcji jednostkowej, mało i wielkoseryjnej.
10. Ocena tempa pracy.
11. Normowanie planowanych/przyszłych procesów produkcyjnych.
12. Wskazówki odnośnie poprawnego kształtowania stanowisk pracy i zmniejszania ryzyka ergonomicznego.
13. Wady ii zalety znanych metod normowania - wymiana doświadczeń.

Zalecenia dla Uczestników:

 • Znajomość podstaw normowania czasu pracy (najlepiej udział w szkoleniu NCP-P).
 • Wykształcenie, co najmniej średnie techniczne.
 • Znajomość procesów produkcyjnych występujących w zakładzie.

Adresaci

 • specjaliści ds. organizacji, inżynierowie zarządzania,
 • pracownicy działów planowania,
 • pracownicy działów przygotowywania produktów i procesów produkcyjnych,
 • technolodzy,
 • konstruktorzy – osoby posiadające podstawową wiedzę o podstawach normowania z wykorzystaniem metody chronometrażu lub/i metod MTM,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy produkcji).

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

 • Poszerzenie kompetencji uczestników dotyczących umiejętności profesjonalnego wyboru metod normowania, praktycznego ich stosowania i wykorzystywania wyników w obszarze przedsiębiorstwa.
 • Trening z opracowywania norm czasu pracy i przeprowadzania analizy wyników.
 • Umiejętność przeprowadzenia normowania i sporządzanie analizy wideo za pomocą programu Timer Pro Professional.
 • Możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń w gronie praktyków.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Prawidłowo wykonany pomiar i normowanie czasu pracy poparty wiedzą teoretyczną na temat systemów produkcyjnych, jaki i elementów ograniczających człowieka daje możliwość szybszej reakcji na środowisko pracy, co proporcjonalnie przekłada się na:Wzrost efektywności procesów produkcyjnych (nawet o 30%).Zwiększenie zadowolenia pracowników z warunków pracy.Tworzy dane zakładowe niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa

Metodyka

warsztaty,pomiary rzeczywistego stanowiska, symulacje, analizy, praca w grupach.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek