Ilustracja szkolenia: Obsługa bazy IMDS - szkolenie online

Obsługa bazy IMDS - szkolenie online

Cele szkolenia

Najważniejszym celem jakie stawiamy szkoleniu jest płynne posługiwanie się poszczególnymi funkcjami Bazy IMDS. 

Dostępna wersja stacjonarna - IMDS

Termin i miejsce

 • 11 - 12 maja 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 4 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 24 - 25 czerwca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 48 dni
  Online
 • 1 - 2 września 2021
  do rozpoczęcia pozostało 117 dni
  Online
 • 27 - 28 września 2021
  do rozpoczęcia pozostało 143 dni
  Online
 • 18 - 19 listopada 2021
  do rozpoczęcia pozostało 195 dni
  Online
 • 16 - 17 grudnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 223 dni
  Online

Symbol szkolenia

IMDS-ONL

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie

- cele i zakres stosowania materiałowych kart danych (Material Data Sheet – MDS),

- struktura i podstawowe funkcje bazy IMDS,

- logowanie w bazie,

- wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC wraz załącznikiem, Dyrektywa 2005/64/EC wraz załącznikiem, Rekomendacje IMDS, GADSL (Global Automotive Declarable Substance List),

Przerwa 15min

2. Omówienie funkcji głównego menu tj.

- tworzenie i łączenie danych materiałowych,

- sprawdzanie danych od dostawcy,

- użycie danych od dostawcy,

- użycie ogólnodostępnych danych,

- użycie "dżokerów",

- sprawdzanie własnych MDS,

- MDS - wewnętrzne zwolnienie, wysyłanie, rozpowszechnianie, przesyłanie "dalej",

- kopiowanie i usuwanie MDS,

- wysyłanie i otrzymywanie MDS,

- wyszukiwanie materiałów i MDS w bazie,

- szczegółowa analiza MDS,

- funkcje „where used - analysis”

- używanie funkcji „Analiza” w praktyce,

- wewnętrzne zwolnienie MDS,

- zarządzanie otrzymywanymi MDS,

- analiza otrzymanych MDS,

-  „śledzenie” MDS,

- zarządzanie przychodzącymi prośbami o MDS,

- tworzenie własnych zapytań o MDS,

- tworzenie prośby o wprowadzenie substancji podstawowej do bazy IMDS.

a) Menu „MDS”

Przerwa 15min

b) Menu „Functions”

c) Menu “Administration”

d) Menu “Help”

3. Interpretacja błędów i ostrzeżeń w IMDS.

4. Raportowanie i zarządzanie zmianami w IMDS.

5. Zwolnienia w IMDS.

6. Specyficzne wymagania OEM.

7. Administrowanie bazą.

Ćwiczenia:

Obejmujące pracę w bazie IMDS w celu praktycznego utrwalenia jej poszczególnych funkcji. W szczególności:

 • Zatwierdzanie kart materiałowych od dostawców
 • Tworzenie kart materiałowych dla Materiałów, komponentów i pół-komponentów
 • - tworzenie i łączenie danych materiałowych,
 • - sprawdzanie danych od dostawcy,
 • - użycie danych od dostawcy,
 • - użycie ogólnodostępnych danych,
 • - użycie "dżokerów",
 • - sprawdzanie własnych MDS,
 • - MDS - wewnętrzne zwolnienie, wysyłanie, rozpowszechnianie, przesyłanie "dalej",
 • - kopiowanie i usuwanie MDS,
 • - wysyłanie i otrzymywanie MDS,
 • - analiza otrzymanych MDS,
 • - zarządzanie przychodzącymi prośbami o MDS,
 • - tworzenie własnych zapytań o MDS,
 • - tworzenie prośby o wprowadzenie substancji podstawowej do bazy IMDS.

Adresaci

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Pracownicy działów SQA, SQD.
 • Osoby odpowiedzialne za przedkładanie dokumentacji PPAP do klientów.
 • Osoby odpowiedzialne za zatwierdzanie kart materiałowych w IMDS od dostawców
 • Osoby odpowiedzialne za raportowanie i zatwierdzanie danych materiałowych w bazie IMDS.
 • Firmy rozpoczynające działalność produkcyjną dla przemysłu motoryzacyjnego.

 

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

Uczestnik po szkoleniu będzie w stanie samodzielnie posługiwać się bazą IMDS, swobodnie wykorzystując jej poszczególne funkcje.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.