Cele szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia analizy ergonomicznej dla istniejących i projektowanych stanowisk pracy poprzez:

 • Budowanie instrukcji montażu poprzez wizualizację.
 • Podział czasu pracy na potrzeby opisu stanowiska pracy.
 • Szacowanie wartości dodanej Value Added i Non Value Added na podstawie analiza filmu. 
 • Poznanie podstaw analizy ruchów elementarnych - MTM.
 • Budowanie modelu stanowiska pod kątem ergonomii oraz z wykorzystaniem kartonowej inżynierii.
Dostępna wersja ON-LINE - ERG-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

ERG-P

Program i ćwiczenia

Dzień I
System pracy i jego elementy:

 1. Zadanie robocze.
 2. Wizualizacja.
 3. Standaryzacja.
 4. Przebieg pracy.
 5. Podział czasu pracy.
 6. Wartość dodana.
 7. MTM.
 8. One Touch One Motion.
 9. Jidoka.
 10. Poka –Yoke.
 11. Człowiek.
 12. Ergonomia.
 13. Obciążenie a uciążliwość pracy.
 14. Antropometria.
 15. Ludzie XY (motywacja).
 16. Środek produkcji względnie środek pracy.
 17. 5S.
 18. Gniazdo produkcyjne – Linia produkcyjna.
 19. Chaku-chaku.
 20. PDCA.
 21. Raport 3D.

Dzień II

 1. Wejście/Wyjście.
 2. Chirurg-Pielęgniarka (komisjonowanie produkcji).
 3. Mleczarz.
 4. Logistyk liniowy.
 5. Andon.
 6. Wpływy środowiska.

Narzędzia do projektowania:

 1. Planowanie.
 2. Kształtowanie stanowisk pracy.
 3. Kartonowa inżynieria.
 4. Programy wspomagające projektowanie.

Ćwiczenia:

 • Wizualizacja (budowa instrukcji montażu - praca w grupach).
 • Podział czasu pracy (na wybranym przykładzie - praca indywidualna).
 • Wartość dodana (analiza filmu – praca indywidualna).
 • MTM (wkładanie klocków do pudełka na czas – praca grupowa).
 • One Touch One Motion (wkładanie klocków do pudełka na czas kontynuacja – praca grupowa).
 • Ergonomia (budowa modelu stanowiska – praca indywidualna).
 • 5S (wykonanie określonego zadania na czas na dwóch stanowiskach- praca grupowa).
 • Chirurg-Pielęgniarka (przygotowanie tacy do komisjonowania – praca grupowa).
 • Kartonowa inżynieria (budowa stanowiska pracy z kartonu – praca grupowa).

Adresaci

 • specjaliści z działów inżynierii produkcji,
 • inżynierowie procesów,
 • specjaliści logistyki wewnętrznej,
 • osoby odpowiedzialne za ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy, w tym inspektorzy BHP,
 • osoby mające wpływ na kształtowanie efektywnych i ergonomicznych stanowisk pracy.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
Szkolenie przygotowuje uczestników do przeprowadzenia analizy ergonomicznej dla istniejących i projektowanych stanowisk pracy poprzez:

 • Budowanie instrukcji montażu poprzez wizualizację.
 • Podział czasu pracy na potrzeby opisu stanowiska pracy.
 • Szacowanie wartości dodanej Value Added i Non Value Added na podstawie analiza filmu.
 • Poznanie podstaw analizy ruchów elementarnych - MTM.
 • Budowanie modelu stanowiska pod kątem ergonomii oraz z wykorzystaniem kartonowej inżynierii.

Opinie uczestników

04-05.03.2020 r. "Dziękuję za fachowe i profesjonalne podejście."
03.07.2019 r. "Dużo przykładów z doświadczenia zawodowego trenera."
19.06.2019 r. "Nacisk na praktykę, dobry kontakt z uczestnikami, komunikatywność trenera."
29-31.05.2019 r. "Rozwinięta część praktyczna, analiza wielu przykładów, dobór różnych metod oceny do warunków na stanowisku."
29-31.05.2019 r. "Wysoka charyzma prowadzącego, ciekawy program, wprowadzenie ćwiczeń ruchowych."
05.04.2019 r. "Bardzo ciekawa, dowcipna a zarazem trafiająca do słuchacza forma przekazu informacji przez trenera."
05.04.2019 r. "Fachowość, komunikatywność trenera."
03-04.09.2018 r. "Bardzo dobra wiedza trenera. Duże doświadczenie zawodowe."
28.05.2018 r. "Dobry kontakt z trenerem."
15-16.01.2018 r. "Mała grupa. Pozytywny prowadzący."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek