Ilustracja szkolenia: PDCA w praktyce - warsztaty online

PDCA w praktyce - warsztaty online

Cele szkolenia

Szkolenie warsztatowe w zakresie posługiwania się narzędziami jakości w procesie rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia – PDCA. Uczestnicy przechodzą praktycznie cały cykl pracując na konkretnym zagadnieniu (problemie) aż do momentu znalezienia jego rozwiązania.

Dostępna wersja stacjonarna - PDCA

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

PDCA-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień I

Godziny Temat

09:00-09:30 Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

09:30-10:00 Pojęcie problemu, rodzaje problemów w organizacjach, 7 Strat

10:00-10:10 Przerwa

10:10-10:40 Proces PDCA.

10:40-11:00 Praca w zespole - Identyfikacja Strat / Identyfikacja Problemów

11:00-11:15 Omówienie

11:15-11:45 Filozofia i podstawowe zasady Kaizen w cyklu PDCA, Kultura Doskonalenia,

11:45-12:00 Przerwa

12:00- 12:40 Plan - Stawianie pytań i identyfikacja problemów; Tworzenie zespołu projektowego; Analiza obecnej sytuacji (procesu); Określenie celu do osiągnięcia; Identyfikacja przyczyn problemów i opracowywanie rozwiązań; Wyznaczanie priorytetów i podejmowanie decyzji

12:40-13:10 Przerwa Lunchowa

13:10-13:50 Praca w zespołach - faza Plan

13:50-14:10 Omówienie prac zespołów

14:10-14:20 Przerwa

14:20-14:50 Omówienie faz: Do, Check, Act

14:50-15:20 Praca w zespołach - analiza jak można usprawnić proces

15:20-16:00 Omówienie i podsumowanie dnia I

 

Dzień II

09:00-09:30 Przypomnienie zasad Plan, Do, Check, Act

09:30-10:40 Wprowadzenie do gry "Puzzle". Podział zadań.

10:40-10:50 Przerwa

10:50-11:20 Praca w zespołach Sprint I - ustalenie celu długoterminowego, celu krótkoterminowego, podział pracy, gra

11:20-11:40 Omówienie Sprintu I - wnioski, problemy, sposób pracy, wynik

11:40-12:20 Praca w zespołach Sprint II - identyfikacja problemów, omówienie sposobu pracy, wyznaczenie celu krótkoterminowego

12:20-12:40 Omówienie Sprintu II - wnioski, problemy, sposób pracy, wynik

12:40-13:10 Przerwa lunchowa

13:10-13:50 Praca w zespołach Sprint III - identyfikacja problemów, omówienie sposobu pracy, wyznaczenie celu krótkoterminowego

13:50-14:10 Omówienie Sprintu III - wnioski, problemy, sposób pracy, wynik

14:15-14:55 Praca w zespołach Sprint IV - identyfikacja problemów, omówienie sposobu pracy, wyznaczenie celu krótkoterminowego

14:55-15:15 Omówienie Sprintu IV - wnioski, problemy, sposób pracy, wynik

15:15-15:45 Podsumowanie gry, wnioski

15:45-16:00 Podsumowanie warsztatów

Adresaci

Pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych firm zainteresowanych wdrożeniem standardowego podejścia do rozwiązywania problemów PDCA, niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa (instytucji) oraz charakterystyki zajmowanego stanowiska.

Korzyści dla uczestnika

Zdobycie nie tylko wiedzy ale i praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów przedsiębiorstwa w oparciu o zastosowanie cyklu PDCA i jego narzędzi pomocniczych. Zdobyte umiejętności pozwolą na zespołowe rozwiązywanie szczególnie istotnych i skomplikowanych problemów przedsiębiorstwa, a przez to na znaczną obniżkę kosztów. Kilkuletnia praktyka związana z prowadzeniem tego szkolenia wskazuje na jego uniwersalność i widoczne praktyczne efekty w postaci projektów usprawnień opracowanych w oparciu o PDCA.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.