Ilustracja szkolenia: Planowanie eksperymentu - DOE zakres podstawowy - szkolenie online

Planowanie eksperymentu - DOE zakres podstawowy - szkolenie online

Cele szkolenia

Nabycie umiejętności przeprowadzania eksperymentu DOE dwupoziomowego w celu zbadania zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi. Poznanie zasad wstępnego doboru parametrów do planowania eksperymentu za pomocą metod matrycowych, zasady Pareto, metoda określających siłę zależności pomiędzy parametrami procesu i screeningu opartego na DOE. Modelowanie równania procesu i wykorzystanie go do sterowania procesem z uwzględnieniem zasad standaryzacji. Poznanie silnych i słabych stron zastosowania planowania Eksperymentu na podstawie praktycznych przykładów z branż wielu branż przemysłowych. Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przeprowadzanie eksperymentów i omówienie ich podstaw teoretycznych w zakresie podstawowy pozwalającym na ich wykorzystanie w codziennej pracy.

Dostępna wersja stacjonarna - DOE-P

Termin i miejsce

 • 24 - 25 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 41 dni
  Online
 • 14 - 15 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 122 dni
  Online

Symbol szkolenia

DOE-P-ONL

Program i ćwiczenia

 • Idea i cel przeprowadzania eksperymentów 
 • Podstawy statystyki przemysłowej 
 • Model procesu  Y f (x) a przeprowadzanie eksperymentu 
 • Wybór wielkości wejściowych do eksperymentu 
 • Screening z wykorzystaniem DOE 
 • DOE – pojęcia podstawowe 
 • Przeprowadzanie eksperymentu dwupoziomowego i jego interpretacja 
 • Optymalizacja modelu 
 • Praktyczne wykorzystanie DOE w pracy z procesami 
 • Standaryzacja jako podstawa działania modelu Y f (x) opartego na DOE
 • Umiejętność efektywnego wykorzystaniametodologii  DOE  

Adresaci

 • osoby pracujące z danymi,
 • inżynierowie jakości 
 • inżynierowie ds. optymalizacji procesów
 • konstruktorzy
 • specjaliści ds. ciągłego doskonalenia 
 • Six Sigma Green Belt 
 • osoby zainteresowane opanowaniem metodyki planowania doświadczeń

.

Korzyści dla uczestnika

 • Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii  DOE  
 • Poznanie narzędzi wspomagających przeprowadzanie eksperymentu  
 • Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu. 
 • Przykłady praktyczne DOE i ich wykorzystanie  
 • Nabycie umiejętności modelowania procesów
 • Zapoznanie się z narzędziami optymalizacji procesów

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzyskanie kwalifikacji pracownika do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia statystycznej analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń, a także poprawnego zinterpretowania uzyskanych rezultatów analiz.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.