Ilustracja szkolenia: Planowanie eksperymentu – DOE - zakres zaawansowany

Planowanie eksperymentu – DOE - zakres zaawansowany

Przedmiot szkolenia

Specjalne metody dla wielkości z nastawami dyskretnymi: kwadraty łacińskie, plany kompletne o mieszanej liczbie wartości (ang. general full factorial), metoda Taguchi. Specjalne metody dla wielkości z nastawami ciągłymi: plany dla mieszanin (kratowe, centroidowe), plany dla powierzchni trójkątnych i z ograniczeniami. Metody planów optymalnych do ekspansji lub redukcji planów doświadczeń. Wykorzystywanie danych archiwalnych. Tworzenie planu indywidualnego. Wymagane uprzednie odbycie kursu w ramach szkolenia podstawowego lub posiadania wiedzy i umiejętności z tego zakresu.

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 6 godzin

Symbol szkolenia

DOE-Z

Program i ćwiczenia

​1. Specjalne metody dla wielkości z nastawami dyskretnymi:

 • kwadraty łacińskie,
 • plany kompletne o mieszanej liczbie wartości (ang. general full factorial),
 • metoda Taguchi.

2. Specjalne metody dla wielkości z nastawami ciągłymi:

 • plany dla mieszanin (kratowe, centroidowe),
 • plany dla powierzchni trójkątnych i z ograniczeniami.

3. Metody planów optymalnych do ekspansji lub redukcji planów doświadczeń.
4. Wykorzystywanie danych archiwalnych.
5. Tworzenie planu indywidualnego.

Adresaci

Osoby zainteresowane opanowaniem metodyki planowania doświadczeń i umiejętności wykorzystania planów optymalnych oraz tzw. poprawiania planów w celu dołączenia do kanonicznych planów innych posiadanych pomiarów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • samodzielnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment wymagający zastosowania specyficznych planów doświadczeń wykraczających poza zakres typowych planów frakcyjnych lub centralnych kompozycyjnych – w szczególności mogą to być zagadnienia obiektów o mieszanej liczbie wartości wielkości wejściowych, o specjalnych funkcjach wstępnego przekształcenia danych, z dodatkowymi warunkami ostrymi (równość) lub nieostrymi (nierówność) narzuconymi na wartości nastaw sterujących (np. warunek sumowalności składników do 100% w przypadku mieszanin),
 • poddać analizie uzyskane wyniki a następnie przedłożyć poprawną ich interpretację,
 • zmodyfikować plan doświadczenia tak, aby włączyć do niego wyniki archiwalne lub w przypadku zaistnienia ograniczeń ekonomicznych zredukować rozmiar eksperymentu (liczbę wymaganych pomiarów) tak, aby utrata informacji była jak najmniejsza.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek