Ilustracja szkolenia: Plany kontroli- szkolenie online

Plany kontroli- szkolenie online

Cele szkolenia

·         Zdobycie wiedzy związanej z tworzeniem i stosowanie Planów kontroli

·         Poznanie wymagań podręcznika APQP w zakresie opracowywania i nadzorowania Planów kontroli

·         Zrozumienie powiązań pomiędzy Schematem przepływu, FMEA i Planem kontroli

·         Poznanie dobrej praktyki w zakresie opracowywania i nadzorowania Planów Kontroli.

·         Poznanie metod planowania kontroli w procesie produkcji

Dostępna wersja stacjonarna - PK

Termin i miejsce

  • 26 - 27 października 2020
    do rozpoczęcia pozostało 73 dni
    Online

Symbol szkolenia

PK-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1:

Godziny

Temat

08:30 – 9:40

Plany kontroli – ogólne wymagania APQP

Kontrola jakości a plany jakości

9:40 – 9:55

Przerwa

9:55 – 11:05

Macierz charakterystyk

Charakterystyki specjalne

Dobre praktyki w ramach Planów kontroli (wytyczne motoryzacyjne)

11:05 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:30

Wymagania podręcznika APQP względem planów kontroli

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:10

Wymagania podręcznika APQP względem planów kontroli

Poziomy opracowania Planów kontroli

14:10 – 14:25

Przerwa

14:25 – 15:30

Opracowanie Planu kontroli dla wybranego wyrobu

 

Dzień 2:

Godziny

Temat

08:30 – 9:40

Powiązania Planu kontroli z Flow chart i FMEA

9:40 – 9:55

Przerwa

9:55 – 11:05

Opracowanie Planu kontroli spójnego z FMEA

11:05 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:30

Powiązanie Planu kontroli z MSA i SPC

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:10

Powiązanie Planu kontroli i instrukcji kontroli

14:10 – 14:25

Przerwa

14:25 – 15:30

Opracowanie Planu kontroli dla wybranego wyrobu klienta

 

Ćwiczenia:

·         Opracowywanie Planu Kontroli dla wybranego wyrobu / procesu – praca zespołowa (wg propozycji Uczestników).

·         Opracowanie i aktualizacja Planu Kontroli na podstawie analizy FMEA procesu – ćwiczenie indywidualne.

Uwaga: w ramach ćwiczeń istnieje możliwość przeglądu Planów Kontroli opracowanych w firmach reprezentowanych przez Uczestników. Zainteresowanych prosimy o przywiezienie Planów Kontroli (w formacie pdf, xls, jpg lub doc), które mogą być omówione na forum grupy szkoleniowej.

Adresaci

·         Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości.

·         Osoby odpowiedzialne za proces (kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, technolodzy).

·         Osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych wyrobów (liderzy zespołów, inżynierowie produktu, itp.).

·         Osoby opracowujące Plany Kontroli.

·         Osoby przygotowujące lub audytujące dokumentację PPAP.

·         Auditorzy wewnętrzni i auditorzy II strony wykonujący audity jakości obejmujące zakresem Plany Kontroli.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Opracowywać Plany Kontroli dla wybranego wyrobu / procesu

·         Opracowywać i aktualizować  Plany Kontroli na podstawie analizy FMEA procesu

·         Opracowywać  Plany Kontroli z wykorzystaniem macierzy charakterystyk.

 

Uczestnik dowie się:

·         Z czego składa się Plan Kontroli oraz jakie stosuje się opisy i oznaczenia.

·         Jakie są powiązania Planu Kontroli ze schematem blokowym procesu („Flowchart”) oraz analizą PFMEA.

·         Jakie są powiązania Planu Kontroli z analizą systemów pomiarowych (MSA), instrukcjami pracy / kontroli, statystycznym sterowaniem procesem (SPC).

·         Jakie są dobre praktyki w zakresie opracowywania i nadzorowania Planów Kontroli.

Opinie uczestników

Rzeczowe omówienie tematów, jasność wiadomości przekazywanych. Klarowne wyjasnienie zasad szkolen online, możliwośc interakcji z prowadzącym. Omówienie metodyki kontaktu za pomoca ZOOM, kolejność postępowania na szkoleniu. Dostępność plików edytowalnych online. Dobra forma przedstawienia planu szkolenia, przedstawienie możliwości programu ZOOM.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.