Ilustracja szkolenia: Podstawy zarządzania dla liderów produkcji- szkolenie online

Podstawy zarządzania dla liderów produkcji- szkolenie online

Cele szkolenia

Szkolenie w sposób syntetyczny prezentuje najważniejsze elementy związane z pełnieniem funkcji kierowniczych średniego szczebla. Uwzględniając specyfikę pracy doskonali: umiejętności osobiste w zakresie organizacji i zarządzania personelem z wykorzystaniem technik motywacyjnych; wyznaczania celów i delegowania zadań; pracy zespołowej; rozwiązywania konfliktów; metod doskonalenia pracowników i obiektywnej oceny efektywności ich pracy. Prezentowane są również wybrane narzędzia z zakresu HR twardego. Uczestnicy mają możliwość indywidualnej diagnozy i analizy posiadanych predyspozycji przywódczych. Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający dyskusję problemów i wymianę doświadczeń.

Dostępna wersja stacjonarna - UO-PZZL

Termin i miejsce

 • 20 lipca 2020  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 9 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 30 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 81 dni
  Online
 • 4 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 146 dni
  Online

Symbol szkolenia

UO-PZZL-ONL

Program i ćwiczenia

UO-PZZL:

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Świadomy wybór stylu kierowania

Budowanie i utrwalanie pozycji lidera

Organizacja pracy własnej

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników

Coaching i mentoring

Motywowanie i ocenianie

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Wyznaczanie celów i delegowanie zadań

Praca zespołowa – zalety i wady

Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Rozwiązywanie konfliktów

Elementy zarządzania stresem

Feedback uczestników

Adresaci

 • niższa kadra kierownicza,
 • kierownicy liniowi,
 • kierownicy zmiany,
 • managerowie operacyjni,
 • mistrzowie,
 • brygadziści,
 • osoby po awansie krótko pełniące funkcje kierownicze.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

 • Wiedza na temat kluczowych aspektów zarządzania personelem z zakresu HR twardego i miękkiego.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Podniesienie kompetencji osobistych kierowników liniowych.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, przykłady, case study.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.