Cele szkolenia

Szkolenie umożliwi uczestnikowi:

 • nabycie umiejętności doboru odpowiednich technik pomiarowych, w tym pomiarów 3D do konkretnych procesów wytwarzania
 • zaznajomienie się z charakterystyką różnorodnych metod badań i kontroli ze szczególnym uwzględnieniem i przeprowadzeniem pomiarów 3D
 • przedstawienie kryteriów i algorytmów budowy systemów pomiarowych oraz porównanie opłacalności wdrożenia poszczególnych technik pomiarowych
 • zdobycie doświadczenia w planowaniu, przygotowaniu i realizacji pomiaru.

?

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

POM-3D

Program i ćwiczenia

 

 

 1. Definicja pomiarów i ich udział w zapewnieniu jakości
 2. Atrybutywne i pomiarowe przyrządy kontrolne
 3. Współrzędnościowa technika pomiarowa – pomiary 3D
 4. Maszyny i urządzeniawspółrzędnościowej techniki pomiarowej
 5. Budowa i zasada działania skanerów optycznych 3D
 6. Zalety techniki skanowania 3D w odniesieniu do metod stykowych
 7. Możliwości wykorzystania systemów pomiarowych w odniesieniu do poszczególnych etapów procesu wytwarzania (inżynieria odwrotna, prototypy, ustawienia procesu, zatwierdzenie wyrobu, produkcja seryjna)
 8. Wybór odpowiedniego urządzenia pomiarowego w zależności od rodzaju i warunków produkcji
 9. Porównanie zalet systemów pomiarowych na tle kosztów
 10. Wpływ niepewności pomiaru na właściwą interpretację wyniku
 11. Przykłady wdrożenia skanerów 3D
 12. Nowoczesny operator produkcyjny (połączenie czynności produkcyjnych i kontrolnych)
 13. Prezentacja systemu skanującego
 14. Przedstawienie środowiska do pomiarów na chmurze punktów:
  • ?system GOM Inspect
  • importowanie chmury i elementów nominalnych
  • układ lokalny oraz bazowanie Prealignment, BEST-FIT, Local BEST-FIT, RPS
  • inspekcja wymiarów liniowych i elementy GD&T
  • przekroje i inspekcja na przekrojach
  • graficzna wizualizacja wyników pomiarów oraz odchyłek
  • struktura raportu pomiarowego
  • eksportowanie i interpretacja protokołu pomiaru
  • eksport plików tekstowych do systemów CAQ
 15. ??Połączenie współrzędnościowej techniki pomiarowej z systemami MES i CAQ
 16. Podsumowanie szkolenia.

Ćwiczenia:

Praktyczna prezentacja przykładowego urządzenia skanującego

Interpretacja raportu pomiarowego

Dobór odpowiedniego systemu pomiarowego (w odniesieniu do danej

charakterystyki oraz oczekiwań klienta)

 

?

Adresaci

Metrolodzy, Inżynierowie Jakości, Inspektorzy Jakości, Personel Laboratoriów pomiarowych, Kierownik laboratorium, Kierownik Jakości.

 

 

 

?

Korzyści dla uczestnika

 

Uczestnik dowie się:

 

 • Jakie zalety niesie nowoczesna technika skanowania 3D
 • Jakie są korzyści połączenie systemów pomiarowych oraz MES i CAQ
 • Jak usprawnić ocenę jakościową procesów we własnej organizacji
 • Jak zmienia się zakres odpowiedzialności pracownika produkcji na tle systemów pomiarowych
 • Jakie urządzenia pomiarowe dobrać do poszczególnych etapów wytwarzania

 

 

Uczestnik nauczy się:

 

 • Właściwie oceniać zastosowanie poszczególnych systemów pomiarowych do dedykowanego zadania
 • Interpretować wyniki pomiarów z uwzględnieniem niepewności pomiaru
 • Budowyi zasadydziałania skanerów optycznych 3D

 

 

?

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje: • udział w szkoleniu • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis, • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.