Ilustracja szkolenia: Praktyczne aspekty wdrożenia i utrzymania HACCP w małej firmie.

Praktyczne aspekty wdrożenia i utrzymania HACCP w małej firmie.

Cele szkolenia

Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, zapoznanie z fachową terminologią, dokumentacją i wymaganiami prawa żywnościowego. Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrażania poszczególnych etapów Systemu HACCP. Nabycie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia analizy zagrożeń w firmie oraz nadzorowania i utrzymywania Systemu.

Dostępna wersja ON-LINE - HACCP-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

HACCP-P

Program i ćwiczenia

 

 • Krótka charakterystyka systemu HACCP
 • Regulacje prawne dotyczące HACCP
 • Zasady wdrażania HACCP w małych przedsiębiorstwach spożywczych
  • Powołanie zespołu ds. HACCP
  • Opisanie produktu
  • Wskazanie na przeznaczenie konsumenckie produktów
  • Opracowanie schematu technologicznego
  • Sprawdzenie schematu - weryfikacja schematu technologicznego na linii technologicznej
  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń 
  • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli
  • Ustalenie wartości krytycznych i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego
  • Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
  • Ustalenie działań korygujących
  • Ustalenie procedury weryfikacji
  • Prowadzenie dokumentacji i zapisów
 • Dokumentacja Systemu HACCP
  • Zarządzenie powołujące zespół HACCP
  • Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
  • Polityka jakości
  • Opis produktu
  • Schemat technologiczny dla obiektu gastronomicznego
  • Drzewko decyzyjne
  • Tabela analizy zagrożeń i wyznaczania CCP
  • Tabela nadzorowania CCP
  • Pętla kontrolna dla obiektu gastronomicznego
  • Procedury Systemu HACCP
 • Audyt HACCP
 • Podsumowanie

Ćwiczenia:

 

 • Przygotowanie dokumentacji Systemu HACCP dla każdego z przedstawionych etapów wdrażania HACCP. 
  • Wspólne tworzenie planu dokumentacji.
  • Ćwiczenie ma na celu stworzenie szczegółowego planu Księgi HACCP dla małej firmy.  
 • Przygotowanie analizy zagrożeń: biologicznych, chemicznych, fizycznych.
  • Forma pisemna, wspólne omówienie. 
  • Ćwiczenie ma na celu nauczenie uczestników szkolenia samodzielnego przeprowadzania analizy zagrożeń.
 • Ustalenie listy pytań audytowych dla Systemu HACCP.
  • Forma pisemna, wspólne omówienie. 
  • Ćwiczenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia audytu jakości w firmie. 

 

 

Adresaci

 

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji). 
 • Właściciele firm gastronomicznych

 

 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 

 • Wdrażać System HACCP w małej firmie.
 • Definiować działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu.
 • Planować i przeprowadzać audyty z zakresu Systemu HACCP.
 • Przygotowywać i prowadzić dokumentację jakości w firmie.

 

 

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek