Ilustracja szkolenia: Proces zatwierdzania części do produkcji - PPAP, PSW- szkolenie online

Proces zatwierdzania części do produkcji - PPAP, PSW- szkolenie online

Termin i miejsce

  • 22 - 23 października 2020
    do rozpoczęcia pozostało 71 dni
    Online
  • 21 - 22 grudnia 2020
    do rozpoczęcia pozostało 131 dni
    Online

Symbol szkolenia

PPAP-PSW-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1      
  09:00 01:00 Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp, wyjaśnienie głównych kwesttii, kryteria wymagań
  10:00 00:15 Przerwa 15'
  10:15 01:30 Zasady zarządzania projektami, Core-Tools
  11:45 00:15 Przerwa 15'
  12:00 01:30 Początek współpracy- Umowa. Usystematyzowanie uzgodnień klient-dostawca
  13:30 00:30 Długa przerwa 30'
  14:00 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #1
  15:30 00:30 Q&A, podsumowanie, ustalenia na dziań następny
  16:00   Zakończenie 1-go dnia szkolenia
       
Dzień 2      
  09:00 01:00 Rozpoczęcie. Przypomnienie poprzedniego dnia. Techniki, dokumenty, narzedzia panel #2
  10:00 00:15 Przerwa 15'
  10:15 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #3
  11:45 00:15 Przerwa 15'
  12:00 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #4
  13:30 00:30 Długa przerwa 30'
  14:00 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #5
  15:30 00:30 Q&A, podsumowanie, ustalenia na dziań następny
  16:00   Zakończenie 2-go dnia szkolenia

Adresaci

·         technolodzy,

·         liderzy projektów,

·         inżynierowie produkcji,

·         inżynierowie jakości,

·         osoby uczestniczące w procesie PPAP.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         skuteczne przeprowadzanie w organizacji procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej wg PPAP,

·         wiedza dotycząca wymagań aktualizacji dokumentacji PPAP i komunikacji z klientem,

·         nabycie umiejętności kompletowania i weryfikacji dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP, PSW,

·         przygotowanie do audytów certyfikujących i klientowskich?.

Zastosowanie

·         Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej.

·         Zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli.

·         Zasady procesu zatwierdzenia części do produkcji stosuje się coraz częściej w innych gałęziach przemysłu.

·         Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczna wiedzę na temat stosowania w organizacji procesu zatwierdzania części do produkcji seryjnej zgodnie z wymaganiami podręcznika PPAP.

·         Uczestnikom zostaną zaprezentowane zasady i cel składania Gwarancji Przedłożonej Części PSW.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.