Ilustracja szkolenia: Quality Tools - narzędzia jakości- szkolenie on-line

Quality Tools - narzędzia jakości- szkolenie on-line

Cele szkolenia

Praktyczne cele i sposoby zastosowania narzędzi jakości, w tym 7 klasycznych i 7 nowych narzędzi jakości. Zbiór 7 klasycznych narzędzi jakości zaprezentowany zostanie jako skuteczne narzędzie ciągłego doskonalenia. Narzędzia z tego zbioru ukazane zostaną jako metody i techniki pomocnicze w ramach realizacji zasady KAIZEN i przy wykorzystaniu Cyklu PDCA. Zestaw 7 nowych narzędzi TQM przedstawiony zostanie jako kompleksowy mechanizm rozwiązywania problemów w organizacji.

Dostępna wersja stacjonarna - CNQT

Termin i miejsce

  • 8 - 9 września 2020
    do rozpoczęcia pozostało 59 dni
    Online
  • 27 - 28 października 2020
    do rozpoczęcia pozostało 108 dni
    Online

Symbol szkolenia

CNQT-ONL

Program i ćwiczenia

I dzień

Logowanie się uczestników

8:00 – 8:30

1.

Wprowadzenie do klasyfikacji metod TQM, omówienie poszczególnych metod wchodzących w skład zbioru zaproponowanego przez Ishikawę

8:30 – 9:50

Przerwa

9:50 – 10:00

2.

Metoda 5W&2H i ćwiczenie z jej zastosowania

10:00 – 10:40

3.

Schemat blokowy i ćwiczenie z jego zastosowania

10:40 -11:00

Przerwa

11:00 – 11:10

4.

Formuła SMART i jej zastosowanie

11:10 – 11:20

6.

Wykres Ishikawy i ćwiczenie z jego zastosowania

11:20 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:30

7.

Wykres Pareto i ćwiczenie z jego zastosowania

12:30 – 13:00

8.

Analiza 5whys i ćwiczenie z jej zastosowania

13:00 – 13:40

Przerwa

13:40 – 13:50

9

Burza mózgów i jej odmiany

13:50 – 14:10

10.

Action plan i ćwiczenie z jego zastosowania

14:10 – 14:30

II dzień

Logowanie się uczestników

8:00 – 8:30

1.

Wstęp do 7 nowych narzędzi jakości

8:30 – 8:40

2.

Diagram pokrewieństwa i ćwiczenie z jego zastosowania

8:40 – 9:20

Przerwa

9:20 – 9:30

3.

Diagram relacji i ćwiczenie z jego zastosowania

9:30 – 10:00

4.

Diagram systematyki i ćwiczenie z jego zastosowania

10:00 – 10:30

Przerwa

10:30 – 10:40

5.

Diagram macierzowy i ćwiczenie z jego zastosowania

10:40 – 11:10

6.

Macierzowa analiza danych i ćwiczenie z jego zastosowania

11:10 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:10

7

Diagram PDPC i ćwiczenie z jego zastosowania

12:10 – 13:10

Przerwa

13:10 – 13:20

8

Wykres strzałkowy i ćwiczenie z jego zastosowania

13:20 -14:15

9.

Pytania i dyskusja

14:15 – 14:25

Zamknięcie szkolenia

14:25 – 14:30

Adresaci

·         pracownicy wszystkich działów i szczebli kierowania zainteresowani ciągłym usprawnianiem własnego stanowiska pracy, obsługiwanych przez siebie procesów oraz samodoskonaleniem,

·         pracownicy wszelkich działów i szczebli zarządzania zainteresowani udziałem w zespołowym rozwiązywaniu problemów swoich organizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Znajomość narzędzi przydatnych w procesach: ciągłej poprawy i zespołowego rozwiązywania problemów.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.