Ilustracja szkolenia: Quality Tools - narzędzia jakości- szkolenie on-line

Quality Tools - narzędzia jakości- szkolenie on-line

Cele szkolenia

Praktyczne cele i sposoby zastosowania narzędzi jakości, w tym 7 klasycznych i 7 nowych narzędzi jakości. Zbiór 7 klasycznych narzędzi jakości zaprezentowany zostanie jako skuteczne narzędzie ciągłego doskonalenia. Narzędzia z tego zbioru ukazane zostaną jako metody i techniki pomocnicze w ramach realizacji zasady KAIZEN i przy wykorzystaniu Cyklu PDCA. Zestaw 7 nowych narzędzi TQM przedstawiony zostanie jako kompleksowy mechanizm rozwiązywania problemów w organizacji.

Dostępna wersja stacjonarna - CNQT

Termin i miejsce

 • 27 - 28 kwietnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 142 dni
  Online
 • 15 - 16 czerwca 2021
  do rozpoczęcia pozostało 191 dni
  Online

Symbol szkolenia

CNQT-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1  1. Techniki menedżerskie w TQM – klasyczne quality tools: 

 • Arkusz zbierania danych. 
 • Schemat blokowy. 
 • Histogram. 
 • Wykres Pareto. 
 • Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy. 
 • Diagram korelacji. 
 • Karta kontrolna. 
 • Burza mózgów. 
 • Metoda grupy eksperckiej. 

2. Wykorzystanie klasycznych quality tools TQM w procesie ciągłego doskonalenia – w oparciu o cykl PDCA.  3. Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem klasycznych narzędzi jakości (oparte na PDCA).    Dzień 2  1. Siedem nowych quality tools: 

 • Diagram pokrewieństwa (metoda KJ). 
 • Diagram relacji. 
 • Diagram systematyki. 
 • Diagram macierzowy. 
 • Macierzowa analiza danych. 
 • Wykres programowania procesu decyzyjnego (PDPC). 
 • Diagram strzałkowy. 

2. Możliwości kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie zespołowego rozwiązywania problemów.  3. Ćwiczenia praktyczne dotyczące kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów.   Uwagi dotyczące szkoleń otwartych: 

 • w ramach ćwiczeń w pierwszym dniu szkolenia zrealizowana zostanie faza planowania (Plan) cyklu PDCA dla umówionego wcześniej z uczestnikami projektu poprawy,
 • w ramach ćwiczeń w drugim dniu szkolenia analizie za pomocą 7 nowych narzędzi jakości poddane zostaną problemy uzgodnione przed szkoleniem z jego uczestnikami. 

Adresaci

·         pracownicy wszystkich działów i szczebli kierowania zainteresowani ciągłym usprawnianiem własnego stanowiska pracy, obsługiwanych przez siebie procesów oraz samodoskonaleniem,

·         pracownicy wszelkich działów i szczebli zarządzania zainteresowani udziałem w zespołowym rozwiązywaniu problemów swoich organizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Znajomość narzędzi przydatnych w procesach: ciągłej poprawy i zespołowego rozwiązywania problemów.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.