Ilustracja szkolenia: RCM - Utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność - szkolenie online

RCM - Utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność - szkolenie online

Cele szkolenia

Nauka umiejętności dokonywania szczegółowej analizy funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów, wypracowanie odpowiednich metod, technik obsługi PM krytycznych dla firmy maszyn i urządzeń.

Dostępna wersja stacjonarna - TPM-RCM

Termin i miejsce

 • 24 - 25 sierpnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 9 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

TPM-RCM-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1.


      Blok  I



 1. Wprowadzenie do Reliability Centered Maintenance

 2. Moduł/Warsztat 1 – Określenie krytyczności maszyn i urządzeń – praca w grupie

Przerwa ok 15 minut.


Blok II


Moduł interaktywny wymagający pracy grupy.



 1. Moduł/Warsztat 2 – Wydzielenia systemu i jego elementów


  1. Opis budowy maszyny i urządzenia

  2. Maksymalna ilość poziomów podziału

  3. Techniki określania poziomów (obiekt, system, podsystem, zespół, komponent)

 


Blok III


Moduł interaktywny wymagający pracy grupy.



 1. Moduł/Warsztat 3 - Podział funkcjonalny maszyn i urządzeń


  1. Funkcje zasobu

  2. standardy wymagań użytkowych dla zasobu

Dzień 2.


Blok IV


Moduł interaktywny wymagający pracy grupy.



 1. Moduł/Warsztat 4 – Utrata zdolność funkcjonalności obiektu

 2. Analiza FMEA - jako trójstopniowe podejście jest akceptowalne przez standard RCM

Blok V  


Moduł interaktywny wymagający pracy grupy.



 1. Moduł/Warsztat 5 – Symptomy, skutki i konsekwencje uszkodzeń

 2. Moduł/Warsztat 6 - Diagram decyzyjny następstw uszkodzeń

Blok VI


Moduł interaktywny wymagający pracy grupy



 1. Moduł/Warsztat 7 – wybór działań zapobiegawczych, profilaktycznych na podstawie diagramu decyzyjnego

 2. Wybór zadań obsługi technicznej


  1. Opracowanie działań typu PM

                                                               i.      Zdefiniowanie typu strategii


                                                             ii.      Zdefiniowanie listy zadań dla przyjętej strategii.


                                                            iii.      Wprowadzenie do planowego UR.


                                                            iv.      Plany prewencyjne.


                                                              v.      Tworzenie planów prewencyjnych – omówienie kluczowych metod.


                                                            vi.      Planowanie i harmonogramowanie działań UR.



 1. Tworzenie Standardowego Planu PM

 


Ćwiczenia:

Warsztat RCM na wybranym przykładzie trenera

 

Adresaci

· Właściciele procesu TPM
· pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania zaangażowanych w ciągłe doskonalenie efektywności maszyn i urzadzeń,
· osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu,
· przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych,
· osoby z działów jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:


· zasad ustalania zakresu prac wykonywanych w ramach obsługi technicznej,
· zapozna się z problematyką związaną z powstawaniem uszkodzeń podczas pracy maszyn i urządzeń,
· nauczy się jak przeprowadzić kompleksową analizę obiektów technicznych,
· jak oszacować i określić koszty potrzebne na obsługę techniczną.


 


 

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.