Cele szkolenia

Przedstawienie i nauczenie w warsztatowej formie zintegrowanej metodologii utrzymania maszyn zorientowanej na niezawodność RCM (ang. Reliability Centered Maintenance) w obszarze utrzymania ruchu.

Nauka umiejętności dokonywania szczegółowej analizy funkcjonalności maszyn i urządzeń, poprzez analizę pojawiających się błędów, do na wypracowania odpowiednich metod, technik obsługi PM krytycznych dla firmy maszyn i urządzeń.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

TPM-RCM

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do Reliability Centered Maintenance
2. Moduł/Warsztat 1 – Okreslenie krytyczności maszyn i urządzeń
3. Moduł/Warsztat 2 – Wydzielenia systemu i jego elementów
o Opis budowy maszyny i urządzenia
o Maksymalna ilość poziomów podziału
o Techniki określania poziomów (obiekt, system, podsystem, zespół, komponent)
4. Moduł/Warsztat ł 3 - Podział funkcjonalny maszyn i urządzeń
o Funkcje zasobu
o standardy wymagań użytkowych dla zasobu
5. Moduł/Warsztat 4 – Utrata zdolność funkcjonalności obiektu
6. Moduł/Warsztat 5 – Symptomy, skutki i konsekwencje uszkodzeń
7. Moduł/Warsztat 6 - Diagram decyzyjny następstw uszkodzeń
8. Moduł/Warsztat 7 – wybór działań zapobiegawczych, profilaktycznych na podstawie diagramu decyzyjnego
9. Opracowanie działań typu PM
o Zdefiniowanie typu strategii
o Zdefiniowanie listy zadań dla przyjętej strategii.
10. Skrócona metoda prowadzenia RCM
11. RCM a FMEA – różnice w tworzeniu planu prewencji

Ćwiczenia;
Omówienie, przykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Warsztat praktyczny - pełne zastosowanie metodologii RCM na praktycznym przykładzie i symulacji linii.


Przeczytaj także artykuł: Jakie korzyści daje standard RCM?

Adresaci

· Właściciele procesu TPM
· pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania zaangażowanych w ciągłe doskonalenie efektywności maszyn i urzadzeń,
· osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu,
· przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych,
· osoby z działów jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
· zasad ustalania zakresu prac wykonywanych w ramach obsługi technicznej,
· zapozna się z problematyką związaną z powstawaniem uszkodzeń podczas pracy maszyn i urządzeń,
· nauczy się jak przeprowadzić kompleksową analizę obiektów technicznych,
· jak oszacować i określić koszty potrzebne na obsługę techniczną.

Metodyka

​Szkolenie warsztatowe z duzym zaangazowaniem praktycznym uczestników.

Informacje dodatkowe

.