Ilustracja szkolenia: Rozwiązywanie konfliktów - trening kompetencji osobistych dla liderów zespołów- szkolenie online

Rozwiązywanie konfliktów - trening kompetencji osobistych dla liderów zespołów- szkolenie online

Cele szkolenia

Uczestnicy poznają charakterystykę konfliktów (fazy, źródła, różne podejścia do konfliktów), jak również zweryfikują w praktyce style rozwiązywania konfliktów czy kluczowe umiejętności w odniesieniu do realiów swojej codziennej pracy.

Dostępna wersja stacjonarna - UO-LK

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-LK-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Ile kosztuje konflikt, charakterystyka konflikt w przedsiębiorstwie

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Podejścia do zarządzania konfliktem, style rozwiązywania konfliktu

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Najczęstsze sytuacje konfliktowe, procesy grupowe

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Najczęstsze sytuacje konfliktowe - zapobieganie - przykłady konfliktów i ich rozwiązań

Dzień 2

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

Lider pośrodku konfliktu i kluczowe umiejętności i autorytet lidera w konflikcie

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

Metody wywierania wpływu i obrona przed manipulacją

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Komunikacja w sytuacjach konfliktu

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

Rozwiązywanie konfliktów - ćwiczenie praktyczne, podsumowanie szkolenia

Adresaci

·         liderzy,

·         menadżerowie,

·         kierownicy zarządzający zespołami.

Korzyści dla uczestnika

Na poziomie WIEDZY Uczestnik:

·         pozna charakterystykę konfliktu, w tym różne podejścia do konfliktów, fazy rozwoju konfliktu, przyczyny i style rozwiązywania,

·         pozna elementy skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych,

·         będzie wiedział na czym polegają negocjacje i mediacje.

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI Uczestnik:

·         rozwinie umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi powstającymi w poszczególnych obszarach kierowania zespołem (ustalanie celów, delegowanie etc.),

·         będzie potrafił zidentyfikować strony i źródła konfliktu oraz dobrać odpowiedni styl rozwiązywania konfliktu powstającego pomiędzy pracownikami, zespołami, działami,

·         zdobędzie umiejętność prowadzenia negocjacji i bycia mediatorem,

·         będzie potrafił zaadresować nie tylko problem, ale też i emocje w sytuacjach konfliktowych.

Na poziomie POSTAWY Uczestnik:

·         zrozumie w jaki sposób efektywne rozwiązywanie konfliktów przyczynia się do budowania długofalowych relacji z pracownikami, w zespole i między zespołami,

·         uświadomi sobie znaczenie swoich kompetencji w zakresie komunikacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji dla skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz potrzeby ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Wykształcenie kadry, która oprócz skutecznego rozwiązywania konfliktów będzie potrafiła wykorzystać potencjał sytuacji konfliktowych dla rozwoju zespołu i organizacji.

·         Zmniejszenie kosztów wynikających z nieefektywnego zarządzania konfliktami.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, przykłady, case study

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.