Cele szkolenia

 • Zdobycie wiadomości i umiejętności pozwalających na zastosowanie Raportu A3 jako narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Poznanie zasad tworzenia Raportów A3 i możliwości ich praktycznego wykorzystania w codziennej pracy.
 • Nauczenie pracy z Raportem A3.
 • Określenie roli przełożonego w kulturze lean – coaching na przykładzie Raportu A3.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

65%

Czas trwania

1 dzień po 7 godz.

Symbol szkolenia

LM-A3

Program i ćwiczenia

?Raport A3 jako skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów i coachingu pracowników.

1. Podstawowe pojęcia związane z Raportem A3.
2.Zastosowanie A3.
3.Wytyczne do sporządzenia Raportu A3.
4.Pytania na które odpowiada Raport A3.
5. Struktura Raportu.
6.Raport A3 a cykl PDCA.
7.Rozwiązywanie problemów przy użyciu A3.
8.Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów.
9.Obszary problemów do zastosowania Raportu A3.
10. Rola przełożonego w Raporcie A3.
11. Raport A3 jako narzędzie coachingu pracowników.

Ćwiczenia:
W ramach części warsztatowej Uczestnicy opracują samodzielnie Raporty A3 i dokonają prezentacji Raportów. Uczestnicy wcielą się w role właściciela Raportu i przełożonego – odbiorcy Raportu.

Zalecenia dla Uczestników:
Znajomość podstawowych pojęć lean manufacturing.

Adresaci

 • ?Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).
 • Specjaliści ds. produkcji, inżynierowie produkcji.
 • Liderzy zespołów.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik dowiaduje się:

 • Co to jest Raport A3 i jak go efektywnie wykorzystywać.
 • Kiedy stosować Raporty A3.
 • Jak rozwijać umiejętności analitycznego myślenia wykorzystując Raport A3.

Uczestnik uczy się:

 • Rozwiązywać problemy przy użyciu Raportu A3.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek