Cele szkolenia

Zaznajomienie z zasadami tworzenia i odczytywania zapisów na rysunkach wykonawczych w wersji dla średniozaawansowanych pracowników.
Celem jest nauczenie zasad procesu tworzenia rysunków i znaczenia poszczególnych zapisów oraz stosowania odpowiednich rzutów, przekrojów, wyrwań i kładów jako istotnych przykładów odwzorowania cech geometrycznych przedmiotu. Szkolenie podaje sposoby definiowania cech typowych dla mikrogeometrii powierzchni tj. chropowatości, falistości, twardości, kierunkowości jej struktury jak również uczy zasad nanoszenia na rysunek symboliki właściwej dla tolerancji geometrycznych. Określa zasady rysowania połączeń gwintowych, spawanych oraz części odlewanych.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

50%

Symbol szkolenia

RT-ZW

Program i ćwiczenia

1. Odwzorowanie wyrobów w dokumentacji technicznej – sposoby zapisu konstrukcji i technologii):
1.1 Rzutowanie prostokątne.
1.2 Rzutowanie ukośnokątne.

2. Rysunek techniczny - rodzaje i zastosowanie przekrojów, widoków i układów
2.1 Rodzaje przekrojów i przekroje częściowe.
2.2 Uwidacznianie niewielkich szczegółów na rysunku technicznym przez powiększenie.
2.3 Rzuty przesunięte i obrócone.
2.4 Widoki rozwinięte.
2.5 Kłady.
2.6 Przerywanie i urywanie fragmentów przedmiotów.

3. Rysunek techniczny - wymiarowanie:
3.1 Reguły stosowane przy wymiarowaniu cech przedmiotów.
3.2 Wymiarowanie od baz:
- konstrukcyjnych,
- obróbkowych,
- pomiarowych.
3.3 Łańcuchy wymiarowe i ich zamiana.

4. Układy i zapis pasowań. Układy i zapis pasowań.

5. Ogólne zasady rysunku technicznego dla części odlewanych.

6. Rysowanie połączeń spawanych:
6.1 Typowe rodzaje złącz spawanych.
6.2 Oznaczanie złącz na rysunkach.

7. Rysowanie elementów gwintowanych:
7.1 Rodzaje gwintów i ich oznaczanie na rysunkach technicznych.
7.2 Rysowanie pojedynczych części z gwintem.
7.3 Rysowanie połączeń śrubowych.

8. Oznaczanie chropowatości powierzchni oraz rodzaju powłoki:
8.1 Symbolika chropowatości i falistości powierzchni.
8.2 Oznaczanie chropowatości powierzchni.
8.3 Oznaczanie falistości i kierunkowości struktury.
8.4 Zasady kontroli i interpretacji wyników pomiarów chropowatości.
8.5 Oznaczanie różnych powłok na rysunkach.

9. Ogólne zasady nanoszenia na rysunki wykonawcze tolerancji geometrycznych:
9.1 Specyfikowanie wymagań odnośnie kształtu.
9.2 Specyfikowanie wymagań dla tolerancji kierunku i położenia.
9.3 Specyfikowanie wymagań dla części obrotowych.

10. Prezentacje przykładów rysunkowych.

11. Rozwiązywanie zadań i problemów (ćwiczenia w zespołach).

Ćwiczenia i przykłady:

 • Szkicowanie prostych elementów w wybranym układzie rzutów.
 • Wymiarowanie liniowych wymiarów i odległości.
 • Dobór pasowań.
 • Oznaczanie chropowatości powierzchni.
 • Zaznaczanie na rysunku chropowatości powierzchni.
 • Wprowadzanie na rysunku oznaczeń tolerancji geometrycznych.
 • Odczytywanie zapisów na dostarczonych rysunkach.
 • Proste przykłady na zamianę baz.
 • Dyskusja na temat jednoznaczności zapisów rysunkowych.
 • Dyskusja na temat związku między zapisami rysunkowymi a doborem technologii wykonania.

Adresaci

 • pracownicy techniczni średniego szczebla,
 • pracownicy produkcyjni (operatorzy urządzeń produkcyjnych),
 • trenerzy wewnętrzni,
 • inżynierowie o profilu wykształcenia innym niż mechaniczny (np. chemicy, elektrycy, itp.),
 • inni zainteresowani tematyką dokumentacji technicznej.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Jakie znaczenie w jego pracy odgrywa rysunek techniczny wyrobu.
 • Jakie warunki wykonania wynikają z zapisów rysunkowych.
 • Jakie są stosowane zapisy odnośnie cech geometrycznych i wymiarów.

Uczestnik nauczy się:

 • Tworzyć odwzorowania prostych przedmiotów na rysunkach.
 • Zapisywać poprawnie wymiary na rysunkach.
 • Interpretować właściwie symbole rysunkowe w odniesieniu do przedmiotu.
 • Określać jednoznaczność zapisów.
 • Zmieniać w razie potrzeby wymiary rysunkowe i bazy.
 • Korzystać z zapisów na rysunkach dla wspomagania tworzenia planów wytwarzania i kontroli wyrobów.

Opinie uczestników

29-30.08.2019 r. "Sporo ćwiczeń praktycznych, duża wiedza prowadzącego."
29-30.08.2019 r. "Miły i cierpliwy prowadzący."
30-31.05.2019 r. "Szkolenie przebiegło zgodnie z programem. Wysoka wiedza teoretyczna i praktyczna. Umiejętne przekazanie wiedzy."
30-31.05.2019 r. "Szkolenie ciekawe i poprowadzone w interesujący sposób. Prowadzący szkolenie przygotowany bardzo dobrze."
10-11.12.2018 r. "Bardzo miły pan prowadzący. Znający swoją dziedzinę. Przekaz wiedzy z zaangażowaniem."
10-11.10.2018 r. "Trener posiada szeroką wiedzę."
28-29.06.2018 r. "Wszystko na najwyższym poziomie."
30.11-01.12.2017 r. "Prowadzący kompetentny, komunikatywny, bardzo duża wiedza techniczna, dobre przykłady."
01-02.06.2017 r. "Przyjacielskie podejście do kursantów."
02-03.03.2017 r. "Kompetentny prowadzący , wszechstronna wiedza i umiejętność zainteresowania tematem."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek