Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów doskonalenia według metodyki Six Sigma.
 • Główna część szkolenia poświęcona jest na prezentacje jak realizować poszczególne etapy projektu Six Sigma oraz jakie narzędzia stosować na tych etapach.
 • W trakcie omawiania poszczególnych etapów i narzędzi realizowane są ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab.​

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

6S-GB II

Program i ćwiczenia

​​​​CZĘŚĆ II DZIEŃ IV

1. Realizacja projektu pilotażowego.
2.Prezentacja projektów realizowanych przez uczestników.
3. Etapy projektów Six Sigma.

FAZA 3 – ANALIZUJ (przyczyny problemu)

 • Przegląd danych.
 • Analiza stabilności procesu (karty kontrolne).
 • Ocena zdolności procesu.
 • Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn.
 • Mapa procesu.
 • Wykres przyczynowo-skutkowy.
 • Analiza Pareto.
 • Metoda 5 WHY.
 • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).
 • Definiowanie i testowanie hipotez.
 • Test T, test F, ANOVA, General Linear Model.
 • Proporcje, Test Chi kwadrat.
 • Korelacje, Regresja.

CZĘŚĆ II DZIEŃ V

FAZA 4 – ULEPSZAJ (proces)

 • Ustalenie charakteru zmiennych kluczowych X.
 • Generowanie alternatywnych rozwiązań dla zmiennych krytycznych X.
 • Wybór najlepszych rozwiązań.
 • Optymalizacja parametrów operacyjnych X.
 • Wstęp do planowania eksperymentów DOE.
 • Różnice pomiędzy tradycyjnym eksperymentem, a metodą DOE.
 • Wybór parametrów.
 • Planowanie i realizacja eksperymentu.
 • Tworzenie równania systemu i wykresów interakcji.
 • Optymalizacja parametrów.
 • Wykonanie rzeczywistego eksperymentu.
 • Eksperymenty ułamkowe.
 • Eksperymenty nieliniowe.
 • Analiza ryzyk i projektowa​nie działań prewencyjnych (FMEA).
 • Wybór i opracowanie Mistake Proofing (PokaYoke).

CZĘŚĆ II DZIEŃ VI

FAZA 5 – KONTROLUJ (wdrożone rozwiązanie)

 • Określenie planu sterowania procesem (Control Plan).
 • Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych.
 • Tworzenie kart kontrolnych XR.
 • Zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych.
 • Inne rodzaje wykresów (XiRm, p, np. c, u).
 • Opracowanie planów reakcji (OCAP).
 • Podsumowanie i zamknięcie projektu​.
 • Realizacja projektu pilotażowego.
 • Ustalenie i prezentacja planów realizacji projektów przez uczestników​.

Adresaci

 • Uczestnicy programu Six Sigma / innych programów doskonalenia.
 • Osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie.
 • Przyszli kandydaci na Black Belts.
 • Pełnomocnicy Jakości.
 • Inżynierowie produktów /osoby odpowiedzialne za jakość.
 • Pracownicy działów jakości, engineeringu, produkcji​​.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.
 • Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.
 • Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.
 • Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania i kontroli rezultatów.
 • Znał i umiał zastosować narzędzia Six Sigma z wykorzystaniem pakietu statystycznego MINITAB​​.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.
 • Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów.
 • Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji.
 • Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z mentorem / trenerem.
 • Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.
 • Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel.
 • Lepsze poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych.​​​

Opinie uczestników

24-26.06.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie. Dziękuję!"
12-13.12.2018 r. "Bardzo konkretnie i precyzyjnie."
12-13.12.2018 r. "Fachowość prowadzącego."
18-20.09.2017 r. "Dużo praktycznych przykładów."
15-17.03.2017 r. "Duża wiedza prowadzącego, ciekawe przykłady."
17-19.10.2016 r. "Wiedza teoretyczna poparta doświadczeniami trenera."
13-15.06.2016 r. "Bardzo wysoki poziom trenera."
07-09.12.2015 r. "Bardzo duża i rozległa wiedza Pana prowadzącego. Dodatkowe materiały szkoleniowe pochodzące od Pana prowadzącego."
17-16.06.2015 r. "Temat bardzo interesujący a szkolenie prowadzone ciekawie i zachęcająco do dalszej nauki."
17-16.06.2015 r. "Bardzo ciekawe szkolenie, nie tylko pod kątem projektu Six Sigma. Ogromna liczba materiałów dodatkowych."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek