Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów- CSR Daimler- szkolenie online

Specyficzne wymagania klientów- CSR Daimler- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Zapoznanie Uczestników szkolenia ze specyficznymi wymaganiami klienta – grupy Mercedes-Daimler jakie obowiązują w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiązanie tych wymagań ze standardami IATF 16 949:2016.
 • Zaprezentowanie oczekiwań OEM w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą.
Dostępna wersja stacjonarna - CSR-DAIM

Termin i miejsce

 • 27 - 28 sierpnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 12 dni
  Online
 • 19 - 20 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 65 dni
  Online

Symbol szkolenia

CSR-DAIM-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień Pierwszy

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15       sesja 1

Wprowadzenie do wymagań BMW Group w świetle norm  IATF: 16949:2016, VDA 2, VDA4.3

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15    sesja 2

Uruchomienie nowego produktu wg wymagań klienta w kontekście standardu APQP

- planowanie projektu

- odpowiedzialności i  obsługa faz w platformie b2b

- fazy projektu PVL>PZS

Ćwiczenia: omówienie faz, praca z ABC FLY

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Uruchomienie nowego produktu wg wymagań klienta w kontekście standardu APQP

- fazy projektu PVL>PZS, ABC FLY

Ćwiczenia: Poruszanie się po systemie, Wyszukiwanie dokumentów , Pozyskiwanie obowiązujących dokumentów i formularzy

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Dzień drugi

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15      sesja 1

Analiza FMEA , klasyfikacja wad, status ryzyka [GS 95015]

FMK [GS 91008]

Ćwiczenie: omówienie formularza FMEA, omówienie FMK GS 91008

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15    sesja 2

Zatwierdzenie PPAP – fazy, aplikacja RMT

Zarzadzanie dostawcami

- kwalifikacja  ocena dostawców – MLA/LPKM

Audit produktu i procesu w kontekście wymagań klienta [QMC-VDA]

Rekwalifikacja produktu i procesu

Ćwiczenia: praca z arkuszem GS90018_2 rekwalifikacja , omówienie i interpretacja faz w aplikacji RMT, omówienie LPKM

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

Rekwalifikacja produktu i procesu – ciąg dalszy

Supplier Warranty Status -zasady zarządzania serwisem i reklamacjami

Omówienie formularzy i dokumentacji klienta - GS 90017/90018/91007/91008/91004

Ćwiczenia: wypełnienie formularza GS 90018_2 rekwalifikacji, omówienie standardów GS 90017/90018/91007/91008/91004

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Adresaci

·      Inżynierowie

·      Inżynierowie pracujący  z wymaganiami klienta

·      Liderzy/koordynatorzy projektów APQP

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

·         aktualnych wymagań Daimler dla kooperantów w całym łańcuchu dostaw

·         aktualnych standardów oraz wymagań dla nowych uruchomień

·         poprawnego wypełniania kluczowych dokumentów PPAP

·         poruszania się po wybranych aplikacjach portalu klienta.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.