Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów- CSR-Nissan-Renault- szkolenie online

Specyficzne wymagania klientów- CSR-Nissan-Renault- szkolenie online

Cele szkolenia

·         uzyskanie zrozumienia w obszarze specyficznych wymagań klienta Nissan Renault

·         zdobycie umiejętności w zarządzaniu CSRami

·         uzyskanie informacji na temat analizy specyficznych wymagań w organizacji i stworzenie dokumentacji procesowej: matryca, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia

·         uzyskanie świadomości dotyczącej dokumentacji wzorcowania

·         zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi prowadzenia projektów wg ANPQP (Alliance New Product Quality Procedure)

·         uzyskanie informacji odnośnie dokumentów w poszczególnych fazach projektowych

·         zdobycie wiedzy w obszarze zarządzanie dostawcami w łańcuchu dostaw

Dostępna wersja stacjonarna - CSR-NR

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 6 godz.

Symbol szkolenia

CSR-NR-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień Pierwszy

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15       sesja 1

SO 9001:2015 i IATF 16949:2016, a zarządzanie specyficznymi wymaganiami

CSR w podejściu procesowym

Podstawy zarządzania jakością:

Kamienie milowe

Zapewnienie jakości u dostawcy

Core tools – FMEA, MSA, APQP, PPAP, SPC

Matryca dokumentacji

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15    sesja 2

ANPQP (Alliance New Product Quality Procedure), a nowe uruchomienie – szczegółowe omówienie wymagań:

a) Faza 1 Przegląd wymagań i planowanie:

- studium wykonalności, benchmarking, planowanie jakości, harmonogram projektu, specyfikacja pakowania

b) Faza 2 Projektowanie wyrobu:

- analiza DFMEA, analiza wydajności, rysunki techniczne, dokumentacja projektowa, powołanie zespołu, zarządzanie dostawcami, monitorowanie statusu części u poddostawców, IMDS

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

ANPQP (Alliance New Product Quality Procedure), a nowe uruchomienie – szczegółowe omówienie wymagań:

c) Faza 3 Off-Tool / części z oprzyrządowania seryjnego:

- monitorowanie statusów u dostawców, analiza charakterystyk specjalnych, schemat blokowy procesu, analiza PFMEA, plan kontroli, FTA, layout, PFC, raporty kontrolne

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Dzień drugi

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on -line

8.45-10.15       sesja 1

ANPQP (Alliance New Product Quality Procedure), a nowe uruchomienie – szczegółowe omówienie wymagań:

d) Faza 4 Off-Process / w warunkach produkcji seryjnej:

- zarządzanie łańcuchem dostaw, monitorowanie statusu pojedynczych części, PSW, analiza zdolności procesu, plan działań ramp-up, raporty kontrolne

10.15-10.45

Przerwa

10.45-12.15    sesja 2

ANPQP (Alliance New Product Quality Procedure), a nowe uruchomienie – szczegółowe omówienie wymagań:

e) Faza 5 Ramp-up i produkcja seryjna:

- plan działań ramp-up, planowanie wydajności, zapisy z procesu, wskaźniki, 8D, zarządzanie reklamacją, zarządzanie zmianą

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

CSR Book – propozycja narzędzia do przeglądania i organizowania CSR’ów klienta

Tworzenie matrycy i diagramu przebiegu procesu dla CSRów

Audytowanie procesu CSR

14-15-14.30

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Adresaci

·         Specjaliści ds. jakości klienta

·         Specjaliści z obszaru handlu i marketingu

·         Inżynierowie jakości dostawców

·         Liderzy Projektów

·         Pracownicy działów zakupowych

·         Technolodzy

·         Specjaliści ds. logistyki

·         Pracownicy produkcji i planowania produkcji

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

·         Jak skutecznie zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta

·         Jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia

·         W jaki sposób zabezpieczyć wszystkie fazy projektowe pod względem wymagań klienta

·         W jaki sposób zarządzać dostawcami w łańcuchu dostaw

·         W jaki sposób spełnić wymagania faz projektowych

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.