Ilustracja szkolenia: Standaryzacja miejsc pracy – analiza wideo - szkolenie online

Standaryzacja miejsc pracy – analiza wideo - szkolenie online

Cele szkolenia

Nauczenie standaryzacji czynności roboczych w nowoczesnej organizacji jako zwizualizowanej i najefektywniejszej metody pracy oraz usystematyzowanego szeregu działań ukierunkowanych jednocześnie na przystosowanie warunków pracy do możliwości psychofizycznych człowieka i wzrostu jej efektywności. Zaszczepienie w uczestnikach procesu doskonalenia technologii i metod pracy w środowisku ciągłych zmian.

Pokazanie korzyści z wykorzystania analizy wideo pozwalającej na skrócenie czasu analizy i opracowywania standardu na podstawie badania pracy i jej oceny, pod kątem zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływu na powstawanie wartości dodanej.

Dostępna wersja stacjonarna - STA-W

Termin i miejsce

  • 7 - 8 grudnia 2020
    do rozpoczęcia pozostało 114 dni
    Online

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

STA-W-ONL

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

Dzień 1

Wstęp     

08:30 - 08:45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji on-line

Sesja 1

08:45 - 10:15

·         Analiza Video stanowiska roboczego

O  Sporządzenie filmu

O  Opis wartości brzegowych

O  Podział czynności na przebiegi

Przerwa

10:15 - 10:30

 

Sesja 2

10:30 - 12:00

·         Analiza Ekonomii ruchu

O  Celowość ruchu

O  Obszar pracy

O  Warunki ruchu

O  Tempo pracy

O  Logika przepływu

Obiad

12:00 - 12:30

 

Sesja 3

12:30 - 14:00

·         Analiza Ergonomii ruchu

O  Obciążenia układu mięśniowo szkieletowego

O  Środowisko pracy

O  Obciążenie mentalne

Przerwa

14:00 - 14:10

 

Sesja 4

14:10 - 15:30

·         Ocena potencjałów do poprawy

O  Wybranie potencjałów

O  Propozycja zmian organizacyjnych

O  Propozycje zmian technicznych

Dzień 2

Wstęp     

08:30 - 08:45

Powtórka materiałów z poprzedniego dnia

Sesja 1

08:45 - 10:15

·         Analiza Video - chronometraż

O  Pomiar czynności roboczych

O  Ocena tempa pracy

O  Analiza statystyczna pomiaru

Przerwa

10:15 - 10:30

 

Sesja 2

10:30 - 12:00

·         Tworzenie standardu pracy

O  Standard miejsca

O  Standard metody

O  Standard czasu

Obiad

12:00 - 12:30

 

Sesja 3

12:30 - 14:00

·         Tworzenie dokumentacji

·         Video lekcja

Przerwa

14:00 - 14:10

 

Sesja 4

14:10 - 15:30

·         Video lekcja c.d.

·         Feedback

 

 

Ćwiczenia:

Każdy opisany krok programu jest zakończony ćwiczeniem. Wszystkie ćwiczenia wykorzystują filmy przygotowane przez trenera. Analiza Video wykonywana jest z wykorzystaniem programu Timer Pro.

 

Adresaci

·       Specjaliści ds. organizacji, inżynierowie zarządzania.

·       Liderzy projektów.

·       Pracownicy działów planowania

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy produkcji).

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Pomiar czasu pracy na stanowiskach roboczychAnaliza Video

·       Kształtowanie stanowisk pracy w oparciu o ekonomię i ergonomię ruchu

·       Organizacja przepływu (podział czynności)

·       Ocena ekonomiczna zastosowanych rozwiązań organizacyjnych lub technicznych

·       Tworzenie standardów pracy

 

Uczestnik nauczy się:

·       Tworzyć dane niezbędne w przedsiębiorstwie (standardy pracy)

·       Dzielić czynności robocze według Ekonomii ruchu

·       Organizować przepływ materiału na stanowisku roboczym

 

Uczestnik dowie się:

·       Jak poprawnie kształtować stanowisko pracy.

·       O roli pracownika w systemach produkcyjnych.

·       Jak eliminować zagrożeniaw systemach produkcyjnych

·       Jak obserwować zmiany w systemach produkcyjnych (odstępstwa od procesów)

Opinie uczestników

Dobra prezentacja, zaangażowanie prowadzącego, merytoryka. Logika całości, zastosowanie programu - wspomaganie. Dobra komunikatywność lektora, jakośc połączenia. Podobała mi się treść, kompaktowość i rzeczowość.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.