Ilustracja szkolenia: Statystyczne sterowanie procesem – poziom zaawansowany- szkolenie online

Statystyczne sterowanie procesem – poziom zaawansowany- szkolenie online

Cele szkolenia

• Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015, IATF 16949:2016) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, Big Data.
• Pogłębienie znajomości metod statystycznego sterowania procesem (SPC).
• Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na bardziej zaawansowane narzędzia SPC, właściwego doboru tych narzędzi  oraz ich optymalnego wykorzystania pod kątem dostarczania użytecznych procesowo informacji.

Dostępna wersja stacjonarna - SPC-Z

Termin i miejsce

 • 10 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 117 dni
  Online

Symbol szkolenia

SPC-Z-ONL

Program i ćwiczenia

8.30 – 9.00

Przywitanie Uczestników, zasady pracy online. Repetytorium –  zmienność, statystyczny opis zmienności, podstawowe narzędzia SPC (ocena zdolności, karty kontrolne)

 

9.00 – 10.15

Repetytorium cd. Przykłady, ćwiczenia

 

10.30 – 12.00

Przedziały tolerancji naturalnej. Pogłębiona analiza zdolności procesu (rozkład normalny/inny od normalnego) , dokładność oceny współczynników zdolności. Zdolność procesu w przypadku oceny alternatywnej. Wpływ zmienności systemu pomiarowego na ocenę zdolności procesu.  Funkcja straty Taguchiego.

Przykłady, ćwiczenia

 

12.00 – 13.00

Przerwa długa

 

13.00 – 14.30

Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych Shewharta dla właściwości mierzalnych. Karty EWMA, CUSUM, z poszerzonymi liniami, karty akceptacji.

Przykłady, ćwiczenia

 

14.45 – 16.30

Czułość kart kontrolnych (średnia długość przebiegu ARL). Karty kontrolne w przypadku krótkich serii. Komputerowe wspomaganie narzędzi SPC (Minitab, Qs-stat, JMP, Qda itp.)

Warsztaty rachunkowe, przykłady, ćwiczenia

Podsumowanie szkolenia

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC w przedsiębiorstwie,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, analitycy,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem,
 • członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące, analitycy zajmujący się analizą i przetwarzaniem danych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie bardziej zaawansowanych narzędzi SPC.
 • W jaki sposób dokonuje się pogłębionej statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.
 • Praktycznego posługiwania się zawansowanymi narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współcześnie stosowanych formalnych oczekiwań – Normy serii ISO 9000 (w szczególności ISO 9001:2015), normatywy branżowe, Six Sigma.
 • Jakie normy ISO i inne dokumenty określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania zaawansowanych narzędzi SPC.
 • Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać bardziej zaawansowane narzędzia SPC.

Zastosowanie

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) to jedno z najważniejszych narzędzi statystycznych. Dwa podstawowe zadania SPC to ocena możliwości procesu w odniesieniu do oczekiwań klienta (m.in. wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu) oraz monitorowanie procesu za pomocą kart kontrolnych. Na praktyczne korzystanie z metod SPC składa się strona rachunkowa i interpretacyjna. Do obliczeń może być wykorzystana dostępna aplikacja, natomiast interpretacja wyników należy do Użytkownika. Metodologia SPC nadaje się zarówno do monitorowania procesów produkcyjnych, jak i do nadzorowania procesów pomiarowych, a jej celem jest przede wszystkim zapobieganie niezgodnościom poprzez odpowiednio wczesne wykrywanie destabilizacji procesu i podejmowanie działań mających na celu przywrócenie stabilności i doskonalenie procesu. Wykorzystanie zaawansowanych metod SPC pozwala na bardziej skuteczne i efektywne monitorowanie procesów w porównaniu ze stosowaniem klasycznych kart kontrolnych (Shewharta), szczególnie dla sytuacji nietypowych (np. niesymetrycznych granic specyfikacji, krótkich serii produkcyjnych, wysokich zdolności, zmiennej liczności próbki czy zmienności procesu podlegającej innemu rozkładowi od rozkładu Gaussa). Dostępne metody oceny skuteczności (czułości) kart kontrolnych SPC pozwalają dodatkowo zoptymalizować przyjęte procedury monitorowania procesu.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.