Ilustracja szkolenia: Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe- szkolenie online

Statystyczne sterowanie procesem SPC – szkolenie podstawowe- szkolenie online

Cele szkolenia

• Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, narzędzia statystyczne - w szczególności  SPC - w  Big Data.
• Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
• Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także  przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC.

Dostępna wersja stacjonarna - SPC-P

Termin i miejsce

  • 21 - 22 września 2020  TERMIN GWARANTOWANY
    do rozpoczęcia pozostało 40 dni
    liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
  • 16 - 17 listopada 2020
    do rozpoczęcia pozostało 96 dni
    Online

Symbol szkolenia

SPC-P-ONL

Program i ćwiczenia

DZIEŃ PIERWSZY

 

8.30 – 9.00

Przywitanie Uczestników, zasady pracy online.  Wprowadzenie – Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC  we współczesnych systemach zarządzania jakością i innych kulturach organizacyjnych generujących jakość (ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, Six Sima. Statystyczne narzędzia jakości – krótka charakterystyka

 

9.00 – 10.15

Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych, statystyczny opis zmienności

 

10.30 – 12.00

Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych, statystyczny opis zmienności, cd.

Ocena zdolności procesu – część 1: strategia podstawowa (Cp,Cpk), strategia według ISO/TR 22514-4 (Cp, Cpk, Pp, Ppk).

Przykłady, ćwiczenia

 

12.00 – 13.00

Przerwa długa

 

13.00 – 14.30

Karty kontrolne – wprowadzenie. Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych Shewharta dla właściwości mierzalnych

Przykłady, ćwiczenia

 

14.45 – 15.30

Warsztaty rachunkowe, przykłady, ćwiczenia

Podsumowanie I dnia szkolenia

 

 

DZIEŃ DRUGI

 

8.30 – 8.45

Zalogowanie, przywitanie

 

8.45 – 10.15

Karty kontrolne Shewharta dla właściwości mierzalnych – konstrukcja i interpretacja , cd

Przykłady, ćwiczenia

 

10.30 – 12.00

Ocena zdolności procesu – część 2. Inne strategie analizy (rozkład normalny), ocena zdolności procesu w przypadku rozkładu innego od rozkładu normalnego. Zdolność maszyny (Cm,Cmk)

Przykłady, ćwiczenia

 

12.00 – 13.00

Przerwa długa

 

13.00 – 14.30

Karty kontrolne Shewharta według oceny alternatywnej – konstrukcja, interpretacja

Warsztaty rachunkowe, przykłady, ćwiczenia

 

14.45 – 15.30

Uzupełnienia. Wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA, SPC w normach, normatywach, Six Sigma i w Internecie

Podsumowanie, zakończenie szkolenia

Adresaci

·         specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,

·         inżynierowie procesu, technolodzy,

·         osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem,

·         członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące, analitycy zajmujący się analizą i przetwarzaniem danych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC.

·         W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.

·         Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC.

·         Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.

·         Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współcześnie stosowanych formalnych oczekiwań – Normy serii ISO 9000 (w szczególności ISO 9001:2015), normatywy branżowe, Six Sigma.

·         Jakie normy ISO i inne dokumenty określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC.

·         Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC.

·         Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych.

Opinie uczestników

Rzetelne wprowadzenie do tematu przed przedstawieniem zakresu szkolenia Bardzo kompetentny trener, jasny przekaz, możliwość stosowania Whiteboard. Konkrety, jasno i zrozumiale przekazane zagadnienia oraz ciekawe porównania i odniesienia przenoszące teorię do praktyki. Przede wszystkim jasny przekaz. Profesjonalizm, spokojny głos, Praktyczne podejście prowadzącego do tematu Szkolenie było bardzo interesujące i merytoryczne oraz prowadzone w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.