Ilustracja szkolenia: Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej- szkolenie online

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej- szkolenie online

Cele szkolenia

• Przedstawienie oczekiwań odnośnie wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych w branży motoryzacyjnej - ISO 9001:2015+IATF 16949:2016, VDA, QS-9000 (AIAG), ANFIA, wymagania producentów (VW, BMW, Fiat, Ford …).
• Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) właściwych do standardów obowiązujących w motoryzacji. Zakres tematyczny obejmuje metody SPC zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
• Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także  przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC zgodnie z oczekiwaniami branży motoryzacyjnej.  

Dostępna wersja stacjonarna - SPC-QS

Termin i miejsce

 • 31 sierpnia - 1 września 2020  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 16 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 26 - 27 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 72 dni
  Online

Symbol szkolenia

SPC-QS-ONL

Program i ćwiczenia

DZIEŃ PIERWSZY

 

8.30 – 9.00

Przywitanie Uczestników, zasady pracy online.  Wprowadzenie – Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC
w ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, Charakterystyka podstawowych dokumentów nt. SPC w motoryzacji: Podręcznik Referencyjny SPC wg QS-9000 (wyd.2,2005), VDA

 

9.00 – 10.15

Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych, statystyczny opis zmienności. Rozkład normalny, frakcja realizacji poza granicami specyfikacji

 

10.30 – 12.00

Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych, statystyczny opis zmienności, cd.

Ocena zdolności procesu  – część 1: strategia według AIAG, VDA, inne strategie oceny zdolności w motoryzacji (VW, Audi, Fiat, Bosch itd.), parametr podlega rozkładowi normalnemu

Przykłady, ćwiczenia

 

12.00 – 13.00

Przerwa długa

 

13.00 – 14.30

Ocena zdolności procesu – część 2. Strategie oceny zdolności w przypadku rozkładu innego od rozkładu normalnego – przegląd strategii wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej. Ocena zdolności maszyny

Przykłady, ćwiczenia

 

14.45 – 15.30

Warsztaty rachunkowe, przykłady, ćwiczenia

Podsumowanie I dnia szkolenia

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ DRUGI

 

8.30 – 8.45

Zalogowanie, przywitanie

 

8.45 – 10.15

Karty kontrolne – wprowadzenie. Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych Shewharta dla właściwości mierzalnych wg AIAG, VDA

Przykłady, ćwiczenia

 

10.30 – 12.00

Karty kontrolne Shewharta dla właściwości mierzalnych, cd – konstrukcja i interpretacja , obliczanie współczynników zdolności procesu na podstawie karty kontrolnej, przeliczanie karty przy zmianie liczności próbki

Przykłady, ćwiczenia

 

12.00 – 13.00

Przerwa długa

 

13.00 – 14.30

Inne karty kontrolne - karta kontrolne z poszerzonymi liniami, karta wykładniczo ważonej ruchomej średniej. Karty kontrolne Shewharta według oceny alternatywnej – konstrukcja, interpretacja

Warsztaty rachunkowe, przykłady, ćwiczenia

 

14.45 – 15.30

Uzupełnienia. Wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA. Charakterystyka aplikacji wykorzystywanych w analizie SPC (Qs-stat, Minitab. JMP, Quantum, Qda)

Podsumowanie, zakończenie szkolenia

Adresaci

 • osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
 • pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy, mistrzowie,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC według standardów branży motoryzacyjnej (AIAG, VDA, ANFIA, itd.).
 • W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.
 • Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC.
 • Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.
 • Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współczesnych wymagań branży motoryzacyjnej.
 • Jakie dokumenty w branży motoryzacyjnej określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC.
 • Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC.
 • Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych.

Zastosowanie

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) to jedno z najważniejszych statystycznych narzędzi jakości w branży motoryzacyjnej uwzględniony w wymaganiach branżowych w podręczniku referencyjnym SPC wg. QS-9000. Dwa podstawowe zadania SPC to ocena możliwości procesu w odniesieniu do oczekiwań klienta (m.in. wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu) oraz monitorowanie procesu za pomocą kart kontrolnych. Na praktyczne korzystanie z metod SPC składa się strona rachunkowa i interpretacyjna. Do obliczeń może być wykorzystana dostępna aplikacja, natomiast interpretacja wyników należy do Użytkownika. Metodologia SPC nadaje się zarówno do monitorowania procesów produkcyjnych, jak i do nadzorowania procesów pomiarowych, a jej celem jest przede wszystkim zapobieganie niezgodnościom poprzez odpowiednio wczesne wykrywanie destabilizacji procesu i podejmowanie działań mających na celu przywrócenie stabilności i doskonalenie procesu.

Opinie uczestników

Bardzo dobry trener, z ogromną wiedzą, szczegółowo wyjaśnia temat. Bardzo ciekawe szkolenie z SPC, przeprowadzone w sposób interesujący metodą on-line. Potrafi Pan opowiadać o statystyce w taki sposób, że po kilkunastu latach od skończenia edukacji zapalił Pan we mnie chęć do działania na tym polu.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.