Ilustracja szkolenia: Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA- szkolenie online

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA- szkolenie online

Cele szkolenia

• Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC i analizy systemów pomiarowych MSA w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, narzędzia statystyczne - w szczególności SPC, MSA- w Big Data.
• Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) i analizy systemów pomiarowych MSA zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej. Przedstawienie wzajemnych relacji pomiędzy SPC i MSA.
• Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC i MSA, doboru narzędzi SPC i MSA, a także przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC i MSA.

Dostępna wersja stacjonarna - SPC-MSA

Termin i miejsce

 • 2 - 4 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 21 dni
  Online
 • 5 - 7 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 54 dni
  Online
 • 7 - 9 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 117 dni
  Online

Symbol szkolenia

SPC-MSA-ONL

Program i ćwiczenia

DZIEŃ PIERWSZY

8.30 – 9.00

Przywitanie Uczestników, zasady pracy online.  Wprowadzenie – Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC i MSA  we współczesnych systemach zarządzania jakością i innych kulturach organizacyjnych generujących jakość (ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, Six Sima. Statystyczne narzędzia jakości – krótka charakterystyka

9.00 – 10.15

Zmienność procesu produkcyjnego/pomiarowego. Podstawowa statystyczna analiza danych, statystyczny opis zmienności

10.30 – 12.00

Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych, statystyczny opis zmienności, cd.

Ocena zdolności procesu – część 1: strategia podstawowa (Cp,Cpk), strategia według ISO/TR 22514-4 (Cp, Cpk, Pp, Ppk).

Przykłady, ćwiczenia

12.00 – 13.00

Przerwa długa

13.00 – 14.30

Karty kontrolne – wprowadzenie. Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych Shewharta dla właściwości mierzalnych

Przykłady, ćwiczenia

14.45 – 15.30

Warsztaty rachunkowe, przykłady, ćwiczenia

Podsumowanie I dnia szkolenia

DZIEŃ DRUGI

8.30 – 8.45

Zalogowanie, przywitanie

8.45 – 10.15

Karty kontrolne Shewharta dla właściwości mierzalnych – konstrukcja i interpretacja , cd

Przykłady, ćwiczenia

10.30 – 12.00

Ocena zdolności procesu – część 2. Inne strategie analizy (rozkład normalny), ocena zdolności procesu w przypadku rozkładu innego od rozkładu normalnego. Zdolność maszyny (Cm,Cmk)

Przykłady, ćwiczenia

12.00 – 13.00

Przerwa długa

13.00 – 14.30

Karty kontrolne Shewharta według oceny alternatywnej – konstrukcja, interpretacja

Warsztaty rachunkowe, przykłady, ćwiczenia

14.45 – 15.30

MSA – wprowadzenie. Podstawowa terminologia i definicje: rozróżnialność, poprawność, precyzja

Podsumowanie II dnia szkolenia

DZIEŃ TRZECI

8.30 – 8.45

Zalogowanie, przywitanie

8.45 – 10.15

Kwalifikacja systemu pomiarowego ze względu na precyzję – metoda rozstępu (R), metoda średniej i rozstępu (ARM)

Przykłady, ćwiczenia

10.30 – 12.00

Kwalifikacja systemu pomiarowego ze względu na precyzję – metoda analizy wariancji (ANOVA). Ocena zdolności urządzenie pomiarowego, ocena błędu systematycznego  (bias) – współczynniki Cg, Cgk

Przykłady, ćwiczenia

12.00 – 13.00

Przerwa długa

13.00 – 14.30

Ocena zdolności urządzenie pomiarowego, ocena błędu systematycznego  (bias) – współczynniki Cg, Cgk. Ocena stabilności i liniowości. Kwalifikacja systemu pomiarowego w przypadku oceny alternatywnej (atrybutowej) – sprawdziany, wzorce, ocena wizualn itd.. Meta długa (R&R dla atrybutów), zgodność ocen – kappa Cohena

Przykłady, ćwiczenia

14.45 – 15.30

Uzupełnienia. Wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA, SPC i MSA  w normach, normatywach

Podsumowanie, zakończenie szkolenia

Adresaci

·         osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, analitycy,

·         osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC i MSA w przedsiębiorstwie,

·         specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości, technolodzy,

·         osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów współpracujących z klientem,

·         członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące, analitycy zajmujący się analizą i przetwarzaniem danych,

·         osoby odpowiedzialne za nadzorowanie systemów / procesów pomiarowych,

·         pracownicy izb pomiarów, szefowie kontroli jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·         Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC i MSA.

·         W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu.

·         Jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC i MSA.

·         Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC i MSA – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne.

·         Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC i MSA – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta.

Uczestnik dowie się:

·         Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC i MSAw kontekście współcześnie stosowanych formalnych oczekiwań – normy serii ISO 9000 (w szczególności ISO 9001:2015), normatywy branżowe (IATF 16949:2016), Six Sigma.

·         Jakie normy ISO i inne dokumenty określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC i MSA.

·         Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC i MSA.

·         Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych i kwalifikacji systemów pomiarowych.

Zastosowanie

Celem metod SPC jest przede wszystkim zapobieganie niezgodnościom poprzez odpowiednio wczesne wykrywanie destabilizacji procesu i przywracanie mu stanu stabilnego zanim powstanie niezgodność.
Metodologia SPC nadaje się zarówno do monitorowania procesów produkcyjnych, jak i do nadzorowania procesów pomiarowych (np. dla kontroli jakości).
Z sukcesem stosowana jest także dla procesów nieprodukcyjnych (np. usługowych).
Podstawowym narzędziem SPC są karty kontrolne służące do graficznego śledzenia stabilności procesu na podstawie pobieranych okresowo mało licznych próbek.
W ramach SPC ocenia się także zdolność procesu do spełniania stawianych mu wymagań.
Do popularniejszych wskaźników zdolności procesu produkcyjnego należą: Cp, Cpk, Pp, Ppk; dla procesu (systemu) pomiarowego ich odpowiednikami są m.in. Cg, Cgk.

Opinie uczestników

Profesjonalizm trenera. Bardzo przystępna forma prowadzenia szkolenia. Konkretnie, na temat i z humorem. Kompetencje Pana Andrzeja, przyjazna aplikacja.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.