Ilustracja szkolenia: Szybka reakcja na problemy jakościowe- metoda QRQC- szkolenie online

Szybka reakcja na problemy jakościowe- metoda QRQC- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Prowadzenie pełnej analizy przyczyn źródłowych problemu i generowanie rozwiązań w oparciu o Quick Response Quality Control (QRQC), na poziomie zespołu, wydziału lub zakładu.
 • Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania jakością.
 • Przyswojenie przyjaznego i skutecznego sposobu rozwiązywania problemów w procesach. 
 • Określenie działań kiedy wyrób / materiał nie spełnia wymagań zatwierdzonych przez klienta.
Dostępna wersja stacjonarna - QRQC-P

Termin i miejsce

 • 16 - 17 listopada 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 26 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 14 - 15 grudnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 54 dni
  Online

Symbol szkolenia

QRQC-P-ONL

Program i ćwiczenia

1. Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom:

 • analiza rzeczywistego miejsca, w którym odbywają się działania,
 • analiza rzeczywistego wyrobu,
 • analiza rzeczywistych danych, rejestrów, wykresów, raportów, ponowne testy.

2. Różne poziomy QRQC:

 • brygada / zespół, który może autonomicznie rozwiązać problem
  - Liniowe QRQC,
 • wydział, który może rozwiązać problem klienta, bezpieczeństwa
  - Wydziałowe QRQC,
 • zakład, który może rozwiązać problem przekraczający kompetencje Wydziału
  - Zakładowe QRQC.

3. Kroki 8D:

 • D1 Opis i wykresy powiązań:
  -5W + 2H oraz podejście JEST/ NIE JEST?
 • D2 Ryzyko dla podobnych wyrobów i procesów,
 • D3 Korekta:
  - działania wymagane w ciągu 24 godzin,
  -odpowiedzialny, ostateczny termin, wyniki,
 • D4 Przyczyna źródłowa braku wykrycia - badanie czynników i zgodności z normą,
 • D5 Przyczyna źródłowa braku zgodności:
  -analizowana przyczyna,
  -rzeczywista sytuacja,
  - plan w celu potwierdzenia / wyeliminowania przyczyny,
  -walidacja potencjalnych przyczyn,
  -Analiza 5 Why,
 • D6 Działania korygujące wobec braku wykrycia / braku zgodności,
 • D7 Skuteczność planu działania:
  -sprawdzenie czy działania D6 zapobiegają ponownemu powstaniu problemu / wady,
  -sprawdzenie efektywności działań - wykres wyników,
 • D8 Wyciągnięte wnioski (lessons learned):
  -Czego się nauczyliśmy?
  -Jak tym się podzielić / wykorzystać to?

4. Ustalenie przyczyn problemów za pomocą metody 5 Why.
5. Diagram Ishikawy, jak to się robi?
6. Skorelowanie poszczególnych przyczyn ze skutkami i ich znaczeniem (Severity).
7. Porównanie QRQC z innymi modelami problem solving - burza mózgów / diagram Ishikawy, FTA Fault Tree Analysis, A3.

Ćwiczenia:

 • Technika zastosowania metody 5 Why i 5 Why dla trzech ścieżek.
 • Analiza przypadku metodą 8D.
 • Zapis analizy przypadku w modelu QRQC Liniowe.
 • Zapis analizy przypadku w modelu QRQC Wydziałowe / Zakładowe.
 • Zastosowanie FTA Fault Tree Analysis.

Adresaci

 • liderzy / szefowie / sponsorzy projektów,
 • zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie),
 • pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwie opisywać wady / skutku / przyczyny.
 • Skutecznie planować w zakresie szybkiego rozwiązywania problemów.
 • Stosować metody 5 Why i FTA Fault Tree Analysis.
 • Analizować problemy związane z daną operacją / stanowiskiem i prowadzić zapisy w formie przyjaznej dla operatorów - model - QRQC Liniowe.
 • Analizować problemy związane z wybranym obszarem produkcyjnym lub całym zakładem i prowadzić zapisy w formie pozwalającej na szybką i pełną analizę - model - QRQC Wydziałowe / Zakładowe.
 • Skutecznie weryfikować, czy przyjęte rozwiązania prowadzą do pożądanych wyników.

Uczestnik dowie się:

 • Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzać działania korygujące.
 • Jak skutecznie stosować metodę 8D i unikać powtarzania reklamacji.
 • Czym różni się QRQC od innych modeli Problem Solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, FTA, A3.
 • Jak mierzyć rezultaty działań.
 • Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned).

Opinie uczestników

Kompetentny trener, elastycznie reagujący i świetnie moderujący ćwiczenia. Fajnie poprowadzona analiza problemu ze strony prowadzącego.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.