Cele szkolenia

Uświadomienie na jakie obszary ma wpływ transformacja Lean głównie pod kątem efektów biznesowych obejmujących cały strumień od pozyskania zamówienia do dostawy do klienta ze szczególną uwagą dot. wskaźników w każdym etapie procesu, skupieniu się na zarządzaniu procesowym i dążeniu do stabilności procesów.​

Termin i miejsce

Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Symbol szkolenia

LM-TR

Program i ćwiczenia

Dzień 1 
1. Lean management jako współczesna metoda zarzadzania: 
a. Geneza, pionierzy, pojęcia i zasady odchudzonego zarządzania. 
b. Rozwój zastosowania odchudzonego zarządzania w kontekście konkurencyjności. 
c. Lean Manufacturing w odzwierciedleniu finansów operacyjnych, zarządzanie przez cele. 

2. Lean management w procesach biznesowych: 
a. Lean w procesach biznesowych – korzyści. 
b. Badanie opinii klienta – korzyści dla organizacji. 
c. Zalety budowania struktury procesowej. 

3. Fundamentalne narzędzia Kaizen i Lean: 
a. 7+1 strat i 3 rodzaje muda. 
b. Kaizen 5S i wizualne zarządzanie. 
c. Efekty TPM i wskaźnik OEE. 
d. Metodologia 3P projektowania odchudzonych systemów produkcyjnych. 

4. Lean logistic: 
a. Lean logistic – organizacja logistyki w kontekście lean, integracja produkcji i logistyki. 

5. Zarządzanie dostawcami w kontekście lean: 
a. Budowanie łańcucha dostaw, 
-dlaczego jakość i terminowość dostawcy jest tak ważna dla naszego klienta. 

Dzień 2 
6. Strategie produkcji a optymalizacja zapasów: 
a. VSM – tworzenie ciągłego przepływu a rodzaje strategii produkcji. 
b. Założenia i efekty JIT, JIS, Kanban, Supermarket. 

7. Efekty biznesowe Transformacja Lean 
- 4 kroki milowe projektowania odchudzonego systemu produkcji: 
a. Krok 1 - tradycyjny model produkcji a KPI. 
b. Krok 2 –fundamentalne zmiany poprzez definiowanie strat procesu za pomocą wykresu spaghetti. 
c. Krok 3 – balansowanie linii produkcyjnej. 
d. Krok 4 – produkcja w czasie Takt i logistyka wsteczna linii produkcji. 

8. Symulacja: 
a. Lean w praktyce – symulacja od pozyskania zamówienia od klienta, planowanie procesu produkcyjnego, logistyka dostaw do firmy – strategii zakupowa, logistyka dostaw wewnętrznych, logistyka dostaw do klienta. 
Pomiar OTD – od dostawcy i do klienta, pomiar zapasów , wskaźnik jakości, zadowolenia klienta.

Adresaci

 • management – najwyższe kierownictwo, 
 • kierownictwo działów produkcji, logistyki, 
 • osoby odpowiedzialne za dostawców i kontakty z nimi, 
 • koordynatorzy wdrożeń Lean Maufacturing i programów ciągłego doskonalenia.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • jak projektować szczupłe procesy,
 • jak zarządzać poprzez cele,
 • jaka jest rola wskaźników w procesach,
 • jak projektować procesy wspierające produkcję.

Uczestnik dowie się:

 • jak dużą rolę pełni logistyka oraz dostawcy zewnętrzni.

Zastosowanie

Podczas transformacji Lean należy skupić się nie tylko na produkcji ale również na procesach biznesowych, które są nieodzowne by produkcję zrealizować. W firmie produkcyjnej ważna jest zarówno jakość jak i przepływ. Uwaga powinna być skupiona na kliencie, nie tylko zewnętrznym ale również wewnętrznym. Podczas symulacji pokażemy jak zarządzanie dostawcami wpływa na nasz biznes

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek