Cele szkolenia

• Wspieranie kreatywnego myślenia w przedsiębiorstwie. • Diagnozowanie stymulatorów i inhibitorów związanych z wyobraźnią. • Kształtowanie wyobraźni z wykorzystaniem metod i technik pracy. • Samodzielne prowadzenia treningu w przedsiębiorstwie.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Symbol szkolenia

UO-TW

Program i ćwiczenia

1. Określenie inhibitorów i stymulatorów wyobraźni.
2.Kształtowanie wyobraźni z wykorzystaniem operacji umysłowych.
3.Myślenie wizualne w pracy.
4.Metody bazujące na wyobraźni.

Ćwiczenia:

1. Stymulatory i inhibitory (temat, forma, cel):

 • warsztaty,
 • określenie własnych zdolności wyobrażeniowych.

2. Przypadkowe słowo lub obraz:

 • warsztaty,
 • łączenie odległych dziedzin i zjawisk oraz docenianie przypadkowości, jako źródło potencjalnych pomysłów.

3. Myślenie wizualne:

 • warsztaty,
 • pokazanie, jak łączyć procesy wyobraźni w codziennej twórczej pracy.

4. Techniki pracy spotkań:

 • warsztaty,
 • story on-line,
 • termometr uczuć,
 • graffiti,
 • dyskusja w kawiarni,
 • konkretne i atrakcyjne formy spotkań, obrad, zebrań.

5. Metody bazujące na wyobraźni:

 • warsztaty,
 • krzesła Disneya,
 • sześć myślowych kapeluszy,
 • sześć butów,
 • prezentacja metod oraz możliwości ich zastosowania.

6. Operacje umysłowe w praktyce:

 • trening,
 • identyfikacja barier i poszukiwanie rozwiązań.

Adresaci

 • Specjaliści/eksperci.
 • Liderzy projektów.
 • Pracownicy działów rozwoju produktu.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Pokierować odpowiednio plastycznością wyobraźni wpierw w sposób sztuczny, następnie świadomy, a wreszcie nawykowy.
 • Łączyć w kreatywnym rozwiązywaniu problemów wiele procesów, jak dysocjacja, asocjacja, kombinowanie odrębnych obrazów oraz uzewnętrzniania efektów wyobraźni.
 • Planować sekwencyjnie zastosowanie metod bazujących na wyobraźni.

Uczestnik dowie się:

 • Jak świadomość istnienia w człowieku jednej konkretnej lub kilku naraz barier ma istotne znaczenie dla umiejętności zarządzania innowacjami.
 • Co stymuluje, a co hamuje wyobraźnię.
 • Na czym polega używanie własnych zdolności wyobrażeniowych.

Metodyka

warsztat

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek