Usługi : szkolenia z branży

Branża usługowa w ostatnich latach rozwinęła się w sposób szczególny a rynek nadal wydaje się być jeszcze nie nasycony. Wiąże się to ze szczególnymi potrzebami takich organizacji jak centra usług wspólnych (shared center services) głównie związanymi z fazą rozruchu i stabilizacji działalności nowej organizacji, migrującej procesy z innych lokalizacji. Często nowo zatrudnione osoby biorą na barki definiowanie i ustawianie procesów biznesowych, a z czasem ich doskonalenia aby doprowadzić do optymalnej formy. W sposób szczególny wykorzystywane są wszelkiego rodzaju narzędzia wykorzystywane w fazie początkowej i ustalaniu strategii i wskaźników jak Balanced Scorecard, Hoshin Kanri, QFD oraz kolejnych dot. optymalizacji jak mapowanie procesów, szczupłe zarządzanie - Lean Six Sigma, Kaizen. Nieodzownym działaniem we wszystkich firmach usługowych jest skracanie czasu realizacji zleceń o zamówienia to wystawienia FV, co z kolei jest związane ze poszukiwaniem marnotrawstwa i czynności które nie dają wartości dodanej dla klienta oraz ich eliminacją. We wszystkich tych technikach i narzędziach służymy pomocą w ramach prowadzonych szkoleń i konsultacji.