Usługi : szkolenia z branży

Branża usługowa w ostatnich latach rozwinęła się w sposób szczególny a rynek nadal wydaje się być jeszcze nie nasycony. Wiąże się to ze szczególnymi potrzebami takich organizacji jak centra usług wspólnych (shared center services) głównie związanymi z fazą rozruchu i stabilizacji działalności nowej organizacji, migrującej procesy z innych lokalizacji. Często nowo zatrudnione osoby biorą na barki definiowanie i ustawianie procesów biznesowych, a z czasem ich doskonalenia aby doprowadzić do optymalnej formy. W sposób szczególny wykorzystywane są wszelkiego rodzaju narzędzia wykorzystywane w fazie początkowej i ustalaniu strategii i wskaźników jak Balanced Scorecard, Hoshin Kanri, QFD oraz kolejnych dot. optymalizacji jak mapowanie procesów, szczupłe zarządzanie - Lean Six Sigma, Kaizen. Nieodzownym działaniem we wszystkich firmach usługowych jest skracanie czasu realizacji zleceń o zamówienia to wystawienia FV, co z kolei jest związane ze poszukiwaniem marnotrawstwa i czynności które nie dają wartości dodanej dla klienta oraz ich eliminacją. We wszystkich tych technikach i narzędziach służymy pomocą w ramach prowadzonych szkoleń i konsultacji.

Ups, coś poszło nie tak...

Symbol szkolenia:

1 490,00 zł

Ilustracja szkolenia: Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd II

Symbol szkolenia: 6S-GB II

2 200,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Big Data - wprowadzenie

Big Data - wprowadzenie

Symbol szkolenia: BDA-P

1 590,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I

Symbol szkolenia: 6S-GB I

2 350,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Quality Tools - narzędzia jakości

Quality Tools - narzędzia jakości

Symbol szkolenia: CNQT

1 250,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I

Symbol szkolenia: CSJ I

1 950,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd III

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd III

Symbol szkolenia: L6S-BB III

2 200,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Trening kompetencji dla nowych menedżerów

Trening kompetencji dla nowych menedżerów

Symbol szkolenia: UO-NM

1 550,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Analiza i raportowanie w MS Excel

Analiza i raportowanie w MS Excel

Symbol szkolenia: EXL-A

1 250,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Lean logistic - ekonomia i ergonomia transportu

Lean logistic - ekonomia i ergonomia transportu

Symbol szkolenia: LLG

1 690,00 zł

Więcej