Usługi : szkolenia z branży

Branża usługowa w ostatnich latach rozwinęła się w sposób szczególny a rynek nadal wydaje się być jeszcze nie nasycony. Wiąże się to ze szczególnymi potrzebami takich organizacji jak centra usług wspólnych (shared center services) głównie związanymi z fazą rozruchu i stabilizacji działalności nowej organizacji, migrującej procesy z innych lokalizacji. Często nowo zatrudnione osoby biorą na barki definiowanie i ustawianie procesów biznesowych, a z czasem ich doskonalenia aby doprowadzić do optymalnej formy. W sposób szczególny wykorzystywane są wszelkiego rodzaju narzędzia wykorzystywane w fazie początkowej i ustalaniu strategii i wskaźników jak Balanced Scorecard, Hoshin Kanri, QFD oraz kolejnych dot. optymalizacji jak mapowanie procesów, szczupłe zarządzanie - Lean Six Sigma, Kaizen. Nieodzownym działaniem we wszystkich firmach usługowych jest skracanie czasu realizacji zleceń o zamówienia to wystawienia FV, co z kolei jest związane ze poszukiwaniem marnotrawstwa i czynności które nie dają wartości dodanej dla klienta oraz ich eliminacją. We wszystkich tych technikach i narzędziach służymy pomocą w ramach prowadzonych szkoleń i konsultacji.

Symbol szkolenia:

1 490,00 zł

Ilustracja szkolenia: Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Symbol szkolenia: ZP

1 350,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Kaizen - ciągłe doskonalenie

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Symbol szkolenia: KAIZ-P

1 250,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Wymagania BHP wg ISO 45001

Wymagania BHP wg ISO 45001

Symbol szkolenia: ISO 45001

1 350,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I

Certyfikowany specjalista ds. jakości zjazd I

Symbol szkolenia: CSJ I

1 850,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP

Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP

Symbol szkolenia: ERP-P

1 750,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Plany kontroli

Plany kontroli

Symbol szkolenia: PK

1 350,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Symbol szkolenia: UO-KIPG

1 290,00 zł

Więcej

Ilustracja szkolenia: Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I

Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd I

Symbol szkolenia: L6S-BB I

2 200,00 zł

Więcej