Ilustracja szkolenia: Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem Core Tools - szkolenie online

Cele szkolenia

Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). 

Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). 

Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements).

Dostępna wersja stacjonarna - APQP-PPAP

Termin i miejsce

 • 9 - 11 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 26 dni
  Online
 • 19 - 21 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 66 dni
  Online
 • 23 - 25 listopada 2020
  do rozpoczęcia pozostało 101 dni
  Online
 • 2 - 4 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 110 dni
  Online

Symbol szkolenia

APQP-PPAP-ONL

Program i ćwiczenia

dzień 1.
Godzina Czas Zakres APQP szkolenie online
09:00 01:00 Rozpoczęcie szkolenia, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji APQP online 10:00 00:15 Przerwa 15' 10:15 01:30 Zasady zarządzania projektami, Core-Tools 11:45 00:15 Przerwa 15' 12:00 01:30 Początek współpracy- Umowa. Usystematyzowanie uzgodnień klient-dostawca 13:30 00:30 Długa przerwa 30' 14:00 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #1 15:30 00:30 Q&A, podsumowanie, ustalenia na dziań następny 16:00 Zakończenie 1-go dnia szkolenia
dzień 2.
Godzina Czas Zakres APQP szkolenie online
09:00 01:00 Rozpoczęcie. Przypomnienie poprzedniego dnia. Techniki, dokumenty, narzedzia panel #2 10:00 00:15 Przerwa 15' 10:15 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #3 11:45 00:15 Przerwa 15' 12:00 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #4 13:30 00:30 Długa przerwa 30' 14:00 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #5 15:30 00:30 Q&A, podsumowanie, ustalenia na dziań następny 16:00 Zakończenie 2-go dnia szkolenia
dzień 3.
Godzina Czas Zakres APQP szkolenie online
09:00 01:00 Rozpoczęcie. Przypomnienie poprzedniego dnia. Techniki, dokumenty, narzedzia panel #6 10:00 00:15 Przerwa 15' 10:15 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #7 11:45 00:15 Przerwa 15' 12:00 01:30 Techniki, dokumenty, narzedzia panel #8 13:30 00:30 Długa przerwa 30' 14:00 01:30 Zasady nadzorowania projektu- odpowiedzialności 15:30 00:30 Q&A, podsumowanie, ustalenia 16:00 Zakończenie szkolenia

 

Ćwiczenia:

 

·      ustalenie wymagań dla dostawców,

·      wykonanie fragmentu DFMEA,

·      wykonanie fragmentu PFMEA,

·      ustalenie Planu Kontroli (fragment),

·      zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

Adresaci

·      szefowie projektów, przedstawiciele klientów,

·      Pełnomocnicy Zarządu ds. Jakości,

·      szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,

·      konstruktorzy, technolodzy,

·      pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,

·      audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

 

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

·      sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,

·      właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,

·      sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,

·      jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,

·      przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich
w branży motoryzacyjnej.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

·      jakie są wymagane techniki i narzędzia,

·      jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)

·      jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak i usług – zgodnie z zasadami APQP i VDA oraz zatwierdzania PPAP,

·      jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników,

·      jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są w pakiecie PPAP dla klientów,

·      jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP i VDA2,

·      jakie są zasady rekwalifikacji,

·      co jest pomocne w ustalaniu zasad postępowania w zakresie sprzętu kontrolno-pomiarowego i pomiarów.
 

Metodyka

przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Opinie uczestników

Szkolenie online to wygoda, dobra metoda przekazania informacji, jasne informacje. Podobała mi się interaktywność, możliwość łatwego dzielenia się zasobami z komputera, łatwość utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi użytkownikami. Dobry kontakt z prowadzącym. Atrakcyjna możliwość zdalnego szkolenia, interaktywne dokumenty. Podobał mi się zoom i możliwości tego programu, a także wiedza trenera.