Ilustracja szkolenia: Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016 - szkolenie online

Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016 - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z wytycznymi specyfikacji technicznej dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016.
 • Wymiana doświadczeń z trenerem praktykiem w zakresie specyficznych wymagań IATF 16949:2016 w porównaniu z ISO TS 16949:2009.
Dostępna wersja stacjonarna - IATF-P

Termin i miejsce

 • 10 - 11 czerwca 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 34 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 23 - 24 sierpnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 108 dni
  Online
 • 16 - 17 września 2021
  do rozpoczęcia pozostało 132 dni
  Online
 • 22 - 23 listopada 2021
  do rozpoczęcia pozostało 199 dni
  Online
 • 16 - 17 grudnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 223 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

IATF-P-ONL

Program i ćwiczenia

1. Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Geneza i rozwój.
2. Różnice pomiędzy ISO/TS 16949:2009, a nowym wydaniem IATF 16949:2016.
3. Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016.
4. Charakterystyka ogólna wymagań IATF 16949.
5. Omówienie zakresu merytorycznego standardu IATF 16 949:2016.
6. Specyficzne wymagania Klienta i odpowiedzialność dostawcy.
7. Audyty i audytowanie wg IATF 16949:2016.
8. Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
9. Ciągłe doskonalenie wg standardów branży Automotive.

Ćwiczenia:

 • Opracowanie diagramu żółwia dla wybranego procesu systemu zarządzania jakością.
 • Interpretacja punktów standardu IATF 16949:2016.
 • Opracowanie harmonogramu auditów systemu.

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za jakość, 
 • właściciele procesów systemu zarządzania jakością,
 • pracownicy działu jakości, 
 • pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości, 
 • osoby wdrażające systemy jakości wg IATF 16949:2016

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:

 • poprawnie interpretował punkty standardu IATF 16949:2016,
 • samodzielnie przygotowywał audyty wewnętrzne.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są wymagania IATF 16 949:2016,
 • jak interpretować wybrane punkty normy,
 • czego spodziewać się podczas audytu.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Usystematyzowana wiedza nt. wymagań IATF 16949.
 • Poznanie i omówienie standardu wymagań IATF 16949.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z trenerem praktykiem.

Opinie uczestników

Świetne szkolenie, dobra interakcja trenera z uczestnikami. Bardzo ciekawe szkolenie, cieszę się, że przykłady teoretyczne były często poparte wiedzą i praktyką trenera. Bardzo kompetentny trener, jasny przekaz, przyjazna atmosfera. Ciekawa opcja internetowa, duże zaangażowanie trenera, omówienie celu i zakresu oferowanego szkolenia. Podobało mi się dokładne omówienie zagadnień, pokazanie jak działa zoom oraz możliwość komunikacji ze wszystkimi w grupie. Przejrzystość i czystość wypowiedzi, umiejętność przekazywania treści, łatwość wypowiedzi. Podoba mi się narzędzie zoom, jasne i zwięzłe przedstawienie tematu przez prowadzącego, dobra jakość połączenia. Efektywne objaśnienie zasad działania Zoom'a, jasne przedstawienie planu szkolenia, szybkie i merytoryczne przekazanie informacji. Super szkolenie. Bardzo na temat. Trener świetny. Komunikacja, atmosfera, dostęp do materiałów, możliwość szybkiej weryfikacji uzyskanych informacji, elastyczność trenera.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.