Ilustracja szkolenia: Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online

Wymagania BHP wg ISO 45001 - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Uzyskanie wiedzy o wymaganiach normy ISO 45001:2018.
 • Uzyskanie wiedzy o tym jak wdrożyć wymagania normy ISO 45001:2018.
 • Pokazanie jak wkomponować wymagania normy ISO 45001:2018 do funkcjonujących już w firmie systemów.
Dostępna wersja stacjonarna - ISO 45001

Termin i miejsce

 • 3 - 4 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 42 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

65%

Symbol szkolenia

ISO 45001-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1:

Godziny

Temat

08:30 – 08:45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

08:45 - -9:40

Historia normy ISO 45001

Struktura normy ISO 45001

Cykl PDCA w Systemie Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Wymagania ISO 45001:2018 w porównaniu z OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004

09:40 – 09:55

Przerwa

09:55 – 11:05

Podejście procesowe w systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Integracja ISO 45001 z innymi systemami

11:05 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:30

Wymagania normy ISO 45001 – Kontekst organizacji

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:10

Wymagania normy ISO 45001 – Działania służące zapobieganiu ryzyka i wykorzystaniu szans

14:10 – 14:20

Przerwa

14:20 – 15:30

Wymagania normy ISO 45001 – Oczekiwania pracowników i zainteresowanych stron

Dzień 2:

Godziny

Temat

08:30 – 09:40

Wymagania normy ISO 45001 – Rola przywództwa w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBiHP)

09:40 – 09:55

Przerwa

09:55 – 11:05

Wymagania normy ISO 45001 – Konsultacje z pracownikami

11:05 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:30

Wymagania normy ISO 45001 – Określanie celów BHP, wskaźniki realizacji celów BHP

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:10

Wymagania normy ISO 45001 – Udokumentowane informacje w SZBiHP

14:10 – 14:20

Przerwa

14:20 – 15:30

Wymagania normy ISO 45001 – Działania operacyjne w SZBiHP

Adresaci

 • Właściciele procesów, kadra kierownicza, auditorzy wewnętrzni, inspektorzy BHP

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

 • Zapoznanie uczestników z ogólną strukturą i wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz zastosowaniem jej w praktyce

Uczestnik nauczy się:

 • Jakie interpretować wymagania normy ISO 45001:2018 i jak przetransponować wymagania ISO 18001 (OHSAS) do poszczególnych obszarów firmy

 

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.