Ilustracja szkolenia: Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online

Wymagania IATF 16949:2016- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z wytycznymi specyfikacji technicznej dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016.
 • Wymiana doświadczeń z trenerem praktykiem w zakresie specyficznych wymagań IATF 16949:2016 w porównaniu z ISO TS 16949:2009.
Dostępna wersja stacjonarna - IATF-P

Termin i miejsce

 • 3 - 4 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 54 dni
  Online
 • 15 - 16 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 96 dni
  Online

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

IATF-P-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1:

Godziny

Temat

08:30 – 9:45

Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Geneza i rozwój IATF 16949 – Historia podejścia do zarządzania jakością w przemyśle samochodowym


Nowe wydanie IATF 16949 – Zmiana IATF 16949 w oparciu o nową normę ISO 9001:2015


Charakterystyka ogólna IATF 16949 – PDCA a standard IATF 16949


Podejście procesowe – Podejście procesowe w Systemie Zarządzania Jakością

9:45 – 10:00

Przerwa

10:00 – 11:15

Podejście procesowe – ćwiczenie – opracowanie diagramu żółwia dla wybranego procesu Systemu Zarządzania Jakością


Omówienie zakresu IATF 16949 – Interpretacja wybranych punktów IATF 16949

11:15 – 11:30

Przerwa

11:30 – 12:30

Omówienie zakresu IATF 16949 – Interpretacja wybranych punktów IATF 16949

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:15

Omówienie zakresu IATF 16949 – Interpretacja wybranych punktów IATF 16949

14:15 – 14:30

Przerwa

14:30 – 15:30

Omówienie zakresu IATF 16949 – Interpretacja wybranych punktów IATF 16949


 


Dzień 2:

Godziny

Temat

08:30 – 9:45

Omówienie zakresu IATF 16949 – Interpretacja wybranych punktów IATF 16949


Audity wewnętrzne – Wymagania IATF 16949 pod kątem auditów wewnętrznych

9:45 – 10:00

Przerwa

10:00 – 11:15

Audity wewnętrzne – Wymagania IATF 16949 pod kątem auditów wewnętrznych – ciąg dalszy


Ciągłe doskonalenie. Działania korygujące i zapobiegawcze – Ciągłe doskonalenie SZJ. Realizacja działań korygujących i zapobiegających niezgodnościom

11:15 – 11:30

Przerwa

11:30 – 12:30

Specyficzne wymagania klienta – Prezentacja specyficznych wymagań klienta – Charakterystyki specjalne, PPM, …


Narzędzia w motoryzacji – Podręczniki AIAG: APQP&CP, FMEA, MSA, SPC, PPAP

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13:00 – 14:15

Narzędzia w motoryzacji – Podręczniki AIAG: APQP&CP, FMEA, MSA, SPC, PPAP

14:15 – 14:30

Przerwa

14:30 – 15:30

Narzędzia w motoryzacji – Podręczniki AIAG: APQP&CP, FMEA, MSA, SPC, PPAP

Adresaci • osoby odpowiedzialne za jakość, 


 • właściciele procesów systemu zarządzania jakością,


 • pracownicy działu jakości, 


 • pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości, 


 • osoby wdrażające systemy jakości wg IATF 16949:2016

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:


 • poprawnie interpretował punkty standardu IATF 16949:2016,

 • samodzielnie przygotowywał audyty wewnętrzne.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są wymagania IATF 16 949:2016,

 • jak interpretować wybrane punkty normy,

 • czego spodziewać się podczas audytu.

Korzyści dla przedsiębiorstwa • Usystematyzowana wiedza nt. wymagań IATF 16949.


 • Poznanie i omówienie standardu wymagań IATF 16949.


 • Możliwość wymiany doświadczeń z trenerem praktykiem.

Opinie uczestników

Świetne szkolenie, dobra interakcja trenera z uczestnikami.
Bardzo ciekawe szkolenie, cieszę się, że przykłady teoretyczne były często poparte wiedzą i praktyką trenera.
Bardzo kompetentny trener, jasny przekaz, przyjazna atmosfera.
Ciekawa opcja internetowa, duże zaangażowanie trenera, omówienie celu i zakresu oferowanego szkolenia.
Podobało mi się dokładne omówienie zagadnień, pokazanie jak działa zoom oraz możliwość komunikacji ze wszystkimi w grupie.
Przejrzystość i czystość wypowiedzi, umiejętność przekazywania treści, łatwość wypowiedzi.
Podoba mi się narzędzie zoom, jasne i zwięzłe przedstawienie tematu przez prowadzącego, dobra jakość połączenia.
Efektywne objaśnienie zasad działania Zoom'a, jasne przedstawienie planu szkolenia, szybkie i merytoryczne przekazanie informacji.
Super szkolenie. Bardzo na temat. Trener świetny.
Komunikacja, atmosfera, dostęp do materiałów, możliwość szybkiej weryfikacji uzyskanych informacji, elastyczność trenera.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 


Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 


Materiały dostępne w wersji elektronicznej