Ilustracja szkolenia: Wyznaczanie zdolności procesu i maszyn

Wyznaczanie zdolności procesu i maszyn

Cele szkolenia

​Metody wyznaczania i interpretacja wskaźników zdolności procesów/maszyn Cp, Cpk, Pp, Ppk. Dokładność szacowania. Zdolność a wadliwość. Ocena zdolności procesu w przypadku rozkładów innych od normalnego (asymetrycznych). Inne współczynniki zdolności.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Czas trwania

1 dzień po 6 godz.

Symbol szkolenia

SPC-C

Adresaci

 • Pracownicy działów zapewnienia jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców.
 • Osoby zajmujące się analizami jakościowymi.
 • Osoby uczestniczące w badaniach zdolności lub korzystające z wyników tych badań (technolodzy, kierownicy, mistrzowie, pracownicy kontroli jakości).
 • Osoby bezpośrednio prowadzące karty kontrolne.
 • Osoby nadzorujące proces, odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie SPC.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

?Podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio uczestniczącego w prowadzeniu badań zdolności.Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.Poszerzenie umiejętności interpretacji wyników badań zdolności procesów / maszyn.Przygotowanie do rozmów z dostawcą lub klientem na tematy dotyczące wymagań co do zdolności procesu.Możliwość oceny przydatności wyznaczania wskaźników zdolności dla przedsiębiorstw nie stosujących jeszcze tych metod.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek