Ilustracja szkolenia: Wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych

Wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

50%

Symbol szkolenia

WZC-RTQ

Program i ćwiczenia

​Wprowadzenie:

· Typy narzędzi dokręcających wykorzystywanych w procesie dokręcania.
· Czynniki mające bezpośredni wpływ na jakość dokręcania – omówienia czynników mechanicznych, geometrycznych i trybologicznych.
· Rodzaje połączeń gwintowych ze względu na dokładność dokręcania.
· Główne strategie dokręcania: na określony moment dokręcania i określony kąt dokręcania (strategia momentowa i kątowa), dodatkowo jedno i wielo-stopniowa (krokowa) strategia dokręcania i wpływ tych strategii na wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
· Definicje i terminy stosowane w procesie połączeń gwintowych.

Ćwiczenia:
· Wskazanie zakresów tolerancji ze względu na metody wzorcowania odniesione w stosunku do konkretnego typu narzędzia.
· Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) zgodnie z międzynarodową normą PN-ISO 5393:1997P.
· Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) zgodnie z normą VDI.
· Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) dla dynamometrycznych narzędzi wielowrzecionowych zgodnie z normą ISO 22514.
· Uczestnicy szkolenia wykonują pomiary, a następnie wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów (arkuszy MS excel) dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
· Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu analizy statystycznej Minitab. Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (arkusze MS excel) wykorzystane mogą być w celu prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych w przedsiębiorstwie.

Adresaci

  • Osoby bezpośrednio zajmujących się sprawdzaniem (kalibracją, wzorcowaniem) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
  • Inżynierowie Utrzymania Ruchu, Jakości i Produkcji, czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
  • Kierownicy laboratoriów i Menadżerowie odpowiadający za jakość floty rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
· Prowadzenia procesu wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
· Dokonywania obliczeń zgodnie z zastosowanymi na szkoleniu normami.
· Prowadzenia obliczeń w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel i Minitab.
· Analizowania i interpretowania danych pochodzących z analizy, której celem było wyciągnięcie wniosków o fizycznym stanie rotacyjnego narzędzia dokręcającego.

Uczestnik dowie się:
· W jaki sposób prowadzić obliczenia zgodnie z normami: PN-ISO 5393:1997P, VDI oraz ISO 22514.
· W jaki sposób policzyć łączny rozrzut momentu obrotowego.
· Jakich technik obliczeniowych użyć w przypadku wzorcowania narzędzi wielowrzecionowych.

Metodyka

​wprowadzenie merytoryczne, ćwiczenia, warsztaty. Zastosowanie sprzętu i oprogramowania.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

• udział w szkoleniu,
• materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
• bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
• możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
• obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek