Ilustracja szkolenia: Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa- szkolenie online

Zarządzanie produkcją wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa- szkolenie online

Cele szkolenia

 • Poznanie wymagań dot. bezpieczeństwa produktu oraz celu zarządzania charakterystykami bezpieczeństwa w trakcie produkcji.
 • Wzrost świadomości organizacji oraz poznanie sposobu postępowania przy wdrożeniu do produkcji wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa.
 • Zapoznanie z zasadami sterowania procesami wytwarzania wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa. oraz objęcia wymaganiami bezpieczeństwa łańcucha dostawców.
Dostępna wersja stacjonarna - ZP-OW

Termin i miejsce

 • 18 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 37 dni
  Online

Symbol szkolenia

ZP-OW-ONL

Program i ćwiczenia

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

- Wymagania IATF16949, ustawowe i klientów dot. bezpieczeństwa produktu

- Definicje i oznaczenia charakterystyk specjalnych

- Cel zarządzania charakterystykami bezpieczeństwa (SC) w trakcie produkcji .

- Świadomość dot. skutków uchybień

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

- Sposób postępowania przy wdrożeniu do produkcji – analiza ryzyka, Flow-chart,

  FMEA i Plany kontroli, audity wyrobów

- Ćwiczenie z tworzenia przykładowej dokumentacji

- Objęcie wymaganiami bezpieczeństwa komponentów w łańcuchu dostawców

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

- Sterowanie procesami wytwarzania, mającymi wpływ na cechy wyrobu związane z bezpieczeństwem wyrobów: maszyny, narzędzia, metody, środki pomiarowe, kompetencje personelu, środowisko pracy.
- Ćwiczenia: TPM dla maszyn i urządzeń, na których wytwarzane są charakterystyki bezpieczeństwa

- Plany awaryjne dla wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa - odpowiedzialność, plany eskalacji i przepływ informacji do najwyższego kierownictwa oraz klienta

- Rola pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobów – PSCR

- Postępowanie z wyrobami niezgodnymi mającymi SC

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

- Wymagania dot. zasad „reworku” dla wyrobów z SC

- Identyfikacja i identyfikowalność wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie zapisów

- Podsumowanie, „Feedback” uczestników

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

 • Jakie kroki należy zastosować podczas wdrażania do produkcji wyrobów z charakterystykami bezpieczeństwa
 • Co uwzględniać w harmonogramie wdrożenia
 • Jakie działania i inwestycje mogą być potrzebne, aby ograniczyć ryzyko niepowodzeń i kosztownych skutków

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.