Ilustracja szkolenia: Zarządzanie projektami- szkolenie on-line

Zarządzanie projektami- szkolenie on-line

Cele szkolenia

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. 
Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

Dostępna wersja stacjonarna - ZP

Termin i miejsce

 • 23 - 24 września 2020
  do rozpoczęcia pozostało 39 dni
  Online

Symbol szkolenia

ZP-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

 • Różne problemy projektowe; czy taki sam model pracy?
 • Co to jest projekt? Sukces vs. Porażka projektu?
 • Od procesu do projektu.
 • Parametry projektu – zakres, czas, zasoby.

–czyli,  czy mówimy tym samym językiem?

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

 • Przegląd modeli zarządczych opartych na cyklu życia projektu PMLC (tradycyjny, przyrostowy, iteracyjny …)
 • karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia,
 • ćwiczenie – tworzymy kartę projektu.

12.00-12.15

Przerwa

12.15-13.15     sesja 3

Projekty typowe:

 • charakterystyka i rola zespołu projektowego, macierz umiejętności
 • Zarządzanie czasem/zasobami; plan działań; harmonogram

- Estymacja czasu realizacji zadań, projektu (podejście deterministyczne CPM i probabilistyczne PERT).

13.15-13.30

Przerwa

13.30-14.30     sesja 4

- Co to jest ścieżka krytyczna CPM? (ćwiczenie)

Dzień2

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, znowu razem

8.45-10.15    sesja 1

- Optymalizacja ścieżki krytycznej CPM.

- Wielozadaniowość CCPM.

- Ryzyko terminowości ukończenia projektu -Bufor

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

 • Narzędzia do monitorowania realizacji projektu:

                analiza bufora?

                analiza trendu kamieni milowych.

                metoda EV (Earned Value) - ćwiczenia

 • Podsumowanie projektów typowych

12.15-12.45

Przerwa

12.15-13.15     sesja 3

Podejście iyeracyjne:

 • Co to jest AGILE? Co to jest SCRUM?
 • Porównanie AGILE z typową metodologią zarządzania projektami (za i przeciw).
 • Cykl życia projektu AGILE.
 • Zespół AGILE.

- Charakterystyka

- Samoorganizacja

- Podział na role i zakres odpowiedzialności

- Tempo pracy zespołu - Velocity

14.15-14.30

Przerwa

13.30-14.30     sesja 4

 • Backlog produktu

- Priorytyzacja (zasada MoSCoW)

 • Na czym polega iteracja?Techniki:

- Timebox

- Sprint (Planowanie, Wykonanie, Zamknięcie)

 • Monitorowanie realizacji projektu

- Burn down chart

Adresaci

·         osoby zarządzające przedsiębiorstwem,

·         kierownicy i członkowie zespołów projektowych,

·         osoby odpowiedzialne za jakość,

·         pracownicy działów jakości.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).

·         Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.

·         Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.

·         Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.?

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.