Ilustracja szkolenia: Zarządzanie zmianą dla liderów zmian - szkolenie online

Zarządzanie zmianą dla liderów zmian - szkolenie online

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie Uczestników sposobów planowania, komunikowania, wprowadzania i monitorowania procesów zmian w przedsiębiorstwie.

Dostępna wersja stacjonarna - UO-ZZPS

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

1 dzień po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-ZZPS-ONL

Program i ćwiczenia

Program szkolenia (4 moduły):

 

Moduł szkolenia

1. Strategiczne czynniki otoczenia zmian (1,5 godziny):

®      Źródła i katalizatory zmian.

®      Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne inicjujące zmiany w przedsiębiorstwie.

®      Rodzaje zmian i ich zakres w organizacji.

Poruszane zagadnienia / hasła

Zajęcia praktyczne

Zaangażowanie pracowników; kto w przedsiębiorstwie odpowiada za zmiany; role i zadania uczestników zmian (sponsor, ambasador, lider, uczestnik procesu), finansowanie zmian, źródła, typy oraz rodzaje zmian; planowanie poszczególnych etapów zmian.

1.       Poziom zaangażowania – metoda pomiaru Q12

2.       Charakterystyka cech kluczowych osób w zmianie.

 

2. Podejścia do zarządzania zmianami w organizacji (1,5 godziny):

®      Teoria pola sił K. Lewina i model wprowadzania zmian ADKAR.

®      Równanie i mapa sukcesu zmiany.

®      Plan działania i aspekty organizacyjne.

 

Poruszane zagadnienia / hasła

Zajęcia praktyczne

Proces zmiany w praktyce (rozmrożenie, zmiana, zamrożenie); siły hamujące i wspomagające zmianę – jak je zdefiniować i wykorzystać; analiza czynników niepowodzenia w zmianie; komunikacja, postawy
 i emocje pracowników – szanse i ryzyka.

1. Wykorzystanie modelu ADKAR i mapy procesu zmiany w celu planowania procesu zmiany

 

 

 

Czas Uczestnika – przerwa 1 godzina

 

1. max do 30 minut – opracowanie przez Uczestnika ćwiczenia według modelu ADKAR wraz z krótkim omówieniem, które nastąpi po zakończeniu przerwy, w momencie rozpoczynania 3 modułu szkolenia

 

2. ok. 30 minut – czas wolny, lunch.

 

 

 

 

 

 

3.Opór wobec zmian (1,5 godziny):

®      Przyczyny rodzaje i symptomy oporu.

®      Style kierowania i przekonywanie do zmian.

®      Role i zachowania liderów odpowiedzialnych za zmiany.

 

Poruszane zagadnienia / hasła

Zajęcia praktyczne

Rodzaje oporu (racjonalny, emocjonalny, polityczny); co to jest „cykl żalu” u pracownika - przewidywanie zachowań i opracowanie planu awaryjnego; kultura organizacji; styl zarządzania.

1. Omówienie wyników ćwiczeń Uczestników (ADKAR)

2. Styl zarządzania i kultura organizacji a efektywność zmian – autodiagnoza Uczestnika.

4. Pracownicy jako podmiot wprowadzania zmian (1,5 godziny):

®      Błędy w postępowaniu z pracownikami.

®      Sposoby motywowania pracowników i ich adaptacja do zmian.

®      Krzywa wydajności zmian – na co trzeba być przygotowanym.

Poruszane zagadnienia

Zajęcia praktyczne

Strategia siłowa a perswazyjna – kiedy korzystać; najczęstsze błędy kadry zarządzającej w procesach zmian; reagowanie na konflikty; zmienność planu procesu zmiany a krzywa Rogers`a – elastyczne podejście w przyjętych harmonogramach.

1. Komunikacja – przygotowanie argumentacji.

2. Monitorowanie zmiany przez lidera i ambasadora.

 

 

®      w trakcie realizacji poszczególnych modułów będą organizowane krótkie przerwy kawowe,

 

 

®      między drugim a trzecim modułem następuje 1 godzinna przerwa (30 min czas na wykonanie zadania, 30 minut lunch)

Adresaci

-      liderzy zmian,

-      osoby wprowadzające zmiany w przedsiębiorstwie (przykładowe stanowiska: lider Kaizen, inżynier jakości, kierownik ds. sprzedaży, kierownik logistyki, manager produkcji, mistrz zmianowy, lider Lean, specjalista BHP).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 

-      Planować zmianę.

-      Komunikować zmianę.

-      Przewidywać ryzyko w zmianie.

-      Wprowadzać zmiany (siłowo lub perswazyjnie).

-      Współpracować z innymi uczestnikami / współtwórcami zmiany.

 

Uczestnik dowie się:

 

-      Jakie czynniki zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu wprowadzenia zmiany.

-      Jaką rolę pełnią osoby kluczowe w zmianie (sponsor, ambasador, lider).

-      Które umiejętności osobiste wpływają na przebieg zmian w strategii perswazyjnej.

 

Opinie uczestników

Profesjonalny prowadzący z wiedzą, bardzo dobre omówienie i przedstawienie szkolenia i zakresu, przedstawienie wszyskich elementów zawartych w szkoleniu. Podobała mi się komunikatywność trenera, kontakt z uczestnikami, czas trwania. Przedstawienie sięuczestników spowodowało obniżenie anonimowości i zmniejszenie dystansu online.