USŁUGI I ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

WYMAGANIA BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Branża motoryzacyjna to liczne wymagania jakościowe związane z obowiązującymi standardami i specyficznymi wymaganiami klientów OEM. Jesteśmy przygotowani, aby służyć naszym klientom w spełnieniu tych wymogów oraz w doskonaleniu ich systemów zapewnienia jakości.
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW
Na jakość samochodów i bezpieczeństwo ich użytkowników wpływają wszystkie komponenty, z których się one składają. Zarówno zakłady OEM jak i ich dostawcy robią wszystko, aby spełnić najwyższe wymagania. Pomagamy zastosować odpowiednie metody i narzędzia eliminujące błędy już na etapie projektu oraz zabezpieczające przed powstawaniem problemów jakościowych w czasie produkcji. Dostarczamy narzędzia od analizy ryzyka poprzez planowanie procesu produkcyjnego oraz jego nadzorowanie i doskonalenie.
WYMAGANIA NIEZAWODNOŚCI I WYDAJNOŚCI PROCESU PRODUKCYJNEGO
Produkcja wielkoseryjna w coraz większym stopniu opiera się na niezawodności całego procesu produkcyjnego i logistycznego. Wszystkie przestoje i awarie wpływają na rentowność producentów samochodów i części. Oferujemy szkolenia i wdrożenia w ramach projektów nakierowanych na doskonalenie jakości oraz podnoszenie produktywności, w tym monitorowanie linii produkcyjnych i maszyn oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Dedykowane rozwiązania i indywidualne podejście mają kluczowe znaczenie dla procesu budowania kultury opartej o jakość powiązanej z realizacją celów produkcyjnych. Nie tylko oferujemy potrzebne metody i narzędzia, ale także dbamy o to, aby były skutecznie wykorzystane i z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem pracowników.