USŁUGI I ROZWIĄZANIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY ZARZĄDZANIA I OGÓLNE USPRAWNIANIE FUNKCJONOWANIA FIRMY
Firmy produkcyjne i usługowe sektora MŚP stanowią bardzo ważną grupę odbiorców naszych szkoleń i wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania w tym: Zarządzania jakością wg ISO 9001, środowiskowego ISO 14001, BHP 45001, HACCP i wielu innych jak np. spełnienie wymagań jakościowych ich głównych klientów branż motoryzacyjnej, meblarskiej, maszynowej, spożywczej czy AGD. Zapewniamy pomoc na każdym poziomie organizacji, będąc równocześnie dostawcą Bazy Usług Rozwojowych, zapewniającej możliwość dofinansowania w/w projektów i działań.
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI ZLECEŃ I PROJEKTÓW
Pomagamy przygotować strategię przedsiębiorstwa i przeorganizować sposób działania tak, aby być bardziej przygotowanym na rosnące wymagania jakościowe klientów i zróżnicowane poziomy zamówień. Wspieramy wszelkie działania od skrócenia czasów ofertowania i projektowania po optymalizację pracy magazynu.
POPRAWA JAKOŚCI PRODUKCJI
Produkcja małoseryjna i jednostkowa wymaga specjalnego podejścia. Szybko zmieniające się poziomy zamówień powinny być wsparte odpowiednimi narzędziami, a kadra przygotowana na te wyzwania. Oferujemy szkolenia i wdrożenia w ramach projektów nakierowanych na doskonalenie jakości oraz zwiększenie produktywności.
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE
Dedykowane rozwiązania i indywidualne podejście mają kluczowe znaczenie dla procesu budowania kultury opartej o jakość powiązanej z realizacją celów produkcyjnych. Nie tylko oferujemy potrzebne metody i narzędzia, ale także dbamy o to, aby były skutecznie wykorzystane i z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem pracowników.