Inżynier na godziny – Remote Expert

Inżynier na godziny – Remote Expert

KONCEPCJA PODEJŚCIA

Remote expert – to koncepcja konsultacji inżynierskich w formule godzinowej służąca do wspomagania Państwa kadry w momentach szczególnie wymagających dodatkowych zasobów lub w momentach, w których zespół utknął i zwolnił tempo prac, np. w ramach:

 • wprowadzenia nowego produktu dla klienta,
 • wykonania lub weryfikacji dokumentacji technicznej lub procesowej,
 • interpretacja norm i wymagań branżowych,
 • weryfikacji planów przejścia na nową technologię, halę, maszyny,
 • koordynacji merytorycznej w sytuacjach spornych na styku działów i procesów,
 • moderowania pracy zespołów wdrożeniowych lub pracujących nad wybranym problemem czy zagadnieniem, jak: OEE, SMED, TPM, AQL, SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP, PSW, CSR i wiele innych,
 • pomocy w obiektywnej ocenie procesów i rekomendacji działań do poprawy.

Wsparcie i opieka konsultanta w firmie przy działaniach doskonalących w obszarze:

I. JAKOŚĆ

1. APQP – Zaawansowane planowanie jakości wraz z Core Tools:

 • Pomoc we wprowadzeniu nowego produktu do produkcji wg APQP,
 • Weryfikacja dokumentacji dla klienta - PPAP, PSW,
 • Analiza ryzyka przy projektowaniu i doskonaleniu procesu produkcyjnego – Proces FMEA i powiązania z FMEA konstrukcji,
 • Pomoc w doborze i weryfikacji charakterystyk specjalnych - Plany kontroli,
 • Pomoc w zaprojektowaniu optymalnego systemu pomiarowego oraz statystycznego monitorowania procesu - SPC i MSA,
 • Szacowanie potencjału istniejących systemów zbierania danych typu SPC i możliwości ich wykorzystania z uwzględnieniem MSA.

2. Normy jakości i wymagania branżow:

 • Pomoc przy spełnieniu wymagań wytycznych : IATF 16949:2016, VDA 6.3, VDA 6.5,
 • Przygotowanie współpracy z klientami o specyficznych wymaganiach – CSR – BMW, VW, DAIMLER, Nissan Renault, FCA, Ford, Toyota,
 • AIAG CQI 8 – Audyty warstwowe procesu,
 • AIAG CQI – Audyty procesów technologicznych (spawania, zgrzewania, formowania.

3. Rozwiązywanie problemów – Problem solving:

 • PDCA – ciągłe doskonalenie wg cyklu Deminga,
 • G8D  - podejście Global 8 Disciplines w rozwiązywaniu problemów i  zarządzaniu reklamacjami,
 • FTA – analiza drzewa błędów,
 • RCA – analiza przyczyn źródłowych,
 • Moderator lub zewnętrzny członek zespołu.

4. Projektowanie produkt:

 • Pomoc w zastosowaniu narzędzia do planowania produktu wg rozwinięcia funkcji jakości  - QFD,
 • Ocena ryzyka poprzez analizę FMEA konstrukcji dla projektowanego produktu - Design FMEA,
 • APQP – zaawansowane planowanie jakości w fazie prototypu i pierwszej sztuki,
 • Design for Six Sigma,
 • Pomoc w analizie danych związanych z badaniem niezawodności i przeżywalności.

5. Analiza danych procesów biznesowych:

 • Przygotowanie raportu opartego na narzędziach graficznych i statystycznych pozwalających na interpretację danych, określenie ryzyka płynącego ze specyfiki analizowanych danych ich wielkości i jakości,
 • Wstępne wnioskowanie na bazie analizy, możliwość przeprowadzenia poprawności wniosków na podstawie przeglądu procesu w rzeczywistości w ramach metody 5G i dedykowanego audytu procesu.

6. Statystyczne narzędzia procesow:

 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – pomoc w zakresie wyboru narzędzi SPC, interpretacji wyników i wsparcia komputerowego (Minitab, QDA, JMP, Qs-stat, Excel, itd.),
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA) – pomoc w zakresie przeprowadzania kwalifikacji systemów pomiarowych MSA, interpretacji wyników, wyboru narzędzi, wykonania obliczeń, z wykorzystaniem programów  Excel, Minitab, Solara, itd.
 • Analiza danych w zakresie doskonalenia procesów - pomoc w wykorzystaniu narzędzi statystycznych takich jak: testy statystyczne, analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja, planowanie eksperymentu (DOE) itd., wsparcie obejmuje zarówno stronę rachunkową (z wykorzystaniem środowisk Minitab, Excel, itd.) jak i znaczeniową (interpretacja wyników),
 • Przygotowanie narzędzi rachunkowych w zakresie procesowych analiz statystycznych (SPC,MSA, doskonalenie procesu).

7. Statystyczne narzędzia oceny jakości produkt:

 • Statystyczne plany odbiorcze w kontroli odbiorczej produktów gotowych i kontroli dostaw – pomoc w zakresie wyboru odpowiedniego planu, interpretacji i oceny funkcjonowania,  przygotowania odpowiednich  procedur/instrukcji itd.
 • Kwalifikacja jakościowa z wykorzystaniem testów statystycznych – pomoc w doborze procedur statystycznych, interpretacji wyników, optymalizacja ze względu ma liczność próbki, wsparcia komputerowego (Excel, Minitab, itd.),
 • Statystyczna kontrola towarów paczkowanych i butelkowanych – pomoc w zakresie interpretacji wymagań metody referencyjnej wg ustawy o towarach paczkowanych i butelkowanych, konstrukcji metody wewnętrznej zgodnej z metodą referencyjną,
 • Przygotowanie narzędzi rachunkowych w zakresie metod statystycznych kontroli odbiorczej i kontroli dostaw.

8. Zapewnienie i rozwój jakości dostawcó:

 • Audyty dostawców według wyznaczonego przez klienta standardu lub typowego standardu wynikającego z norm ISO lub IATF lub VDA,
 • Skany potencjału dostawców na zlecenie klienta,
 • Wielowymiarowe spojrzenie na dostawcę od działu konstrukcji, zakupy, logistykę jakość i dział produkcji - raport ze skanu pozwalający na ocenę możliwości współpracy z dostawcami,
 • Ustalenie zasad współpracy opartych o akceptowalne poziomy jakości AQL,
 • Skan dostawcy typu "samoocena własna" oparty na analizie SWOT pozwalający na oszacowanie swoich możliwości i oferowanego potencjału firmy na rynku B2B (dla MSP które chcą współpracować z wielkimi korporacjami).

9. Analiza łańcucha dostaw:

 • Audyt szacujący jego możliwości i straty,
 • Pomoc w analizie całego łańcucha dostaw,
 • Pomoc w opracowaniu identyfikowalności produktu.

II. PRODUKTYWNOŚĆ:

1. Optymalizacja procesów produkcyjnych:

 • Analiza sytuacji bieżącej i budowanie mapy stanu przyszłego z wykorzystaniem mapowania strumienia wartości,
 • Pomoc w zrozumieniu i poprawie przepływu dla każdego rodzaju produkcji,
 • Pomoc w dopasowaniu normatywów do czasu technologicznego - Normowanie czasu pracy (MTM, chronometraż, badania  migawkowe),
 • Analiza czynności roboczych pod kątem wartości dodanej I głównych strat w procesie - VA/NVA,
 • Wprowadzanie w życie narzędzi lean - TPM, SMED, OEE, Poka Yoke,
 • Balansowanie lini produkcyjnych,
 • Ergonomia stanowisk produkcyjnych – REBA, RULA, NIOSH.

2. Optymalizacja procesów logistycznych:

 • Badanie procesów logistycznych i magazynowych,
 • Usprawnienie działania procesów operacyjnych dzięki odpowiedniemu zasilaniu produkcji,
 • Pomoc w doborze systemów i urządzeń związanych z logistyką i magazynowaniem,
 • Doskonalenie procesów magazynowych i konfekcjonowania,
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów i uzyskanie oszczędności na czasie ich poprawy,
 • Wprowadzenie Lean logistic - Kanban, produkcja potokowa, Heijunka.

3Planowanie i harmonogramowanie produkcj:

 • Pomoc w zrozumieniu głównych czynników wpływających na dobre planowanie i harmonogramowanie,
 • Pomoc w zakresie prowadzenia planowania krótko i średniookresowego,
 • Pomoc w ustawieniu narzędzi do harmonogramowania produkcji – czy skutecznie wykorzystać MS Excel czy APS.

4. Analiza danych projektowych:

 • Wsparcie zespołu projektowego inżynierem analitykiem,
 • Weryfikacja i przygotowanie systemu zbierania danych procesowych, dobór narzędzi graficznych i analitycznych,
 • Interpretacja i wnioskowanie na wszystkich etapach procesów projektowych, szacowanie ryzyka związanego z próbkowaniem i jakością wykorzystywanych danych.

inżynier na godziny

  Korzyści

  Wynajmując jednego eksperta/inżyniera masz dostęp do kilkunastu specjalistów z różnych obszarów:

  • pomagamy w ocenie problemu,
  • dobieramy odpowiednich konsultantów, których akceptujesz,
  • pomagamy w rozwiązaniu problemu,
  • podpowiadamy dalsze działania i inspirujemy do kolejnych kroków rozwojowych.

  Wprowadzamy maksymalną elastyczność cenową i merytoryczną:

  • projekt jest bezpieczny, ponieważ możesz na każdym etapie zrezygnować, zawiesić pomoc lub poprosić  innego specjalistę,
  • sam decydujesz jakie działania chciałbyś podjąć i w jakim obszarze,
  • nie musisz zatrudniać dodatkowych osób na stałe – wystarczy pomoc w trakcie trwania projektu lub do momentu rozwiązania problemu,
  • jeśli zależy Ci na szybkich i widocznych korzyściach, a przede wszystkich skupieniu się na problemie lub procesie w sposób niezależny od wewnętrznych uwarunkowań i zależności międzyludzkich.

  Zapytaj o szczegóły

  Zapraszam do kontaktu!

  Łukasz Dragun
  Dyrektor ds. Rozwoju

  ☎ +48 12 397 1883
  ☎ +48 695 858 959
  ✉ lukasz.drugan@tqmsoft.eu