Konsultacje Lean-KPI

Konsultacje Lean-KPI

Cele główne

  • Analiza bieżącej struktury wskaźników pod kątem stawianych przed organizacją wyzwań i celów .
  • Przeprowadzenie audytu warstwowego „Layered process audit” oraz raportu końcowego dla przygotowania dalszych priorytetów oraz harmonogramu działań.
  • Pokazanie na symulacji działania firmy w całym łańcuchu dostaw.
  • Przygotowanie wskaźników na wszystkich poziomach zarządzania rozpoczynając od wskaźników dla najwyższego kierownictwa
  • Wizualizacja wskaźników dla kierownictwa i dla pracowników na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym

 

Korzyści

  • Sprawniejsze działanie procesów operacyjnych

  • Identyfikowanie się pracowników z celami firmy

  • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów i uzyskanie oszczędności na czasie ich poprawy.

  • Możliwość podejmowania trafnych decyzji na podstawie odpowiednich wskaźników

Dla kogo

Działy produkcji, zespoły ciągłego doskonalenia. 

Zapytaj o szczegóły

Prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń i Sprzedaży TQMsoft pod nr tel. +48 12 397 1883, konsultacje@tqmsoft.eu