Wdrożenia i konsultacje SPC-MSA

Wdrożenia i konsultacje SPC-MSA

Cele główne

 • Poprawa jakości wyrobów poprzez zmniejszenie zmienności procesów produkcyjnych.
 • Zmniejszenie kosztów monitorowania procesów.
 • Zwiększenie kontroli nad wpływem parametrów procesowych na jakość końcową wyrobu.
 • Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji odnośnie doboru systemów pomiarowych.

DZIAŁANIA

 • Ustalenie ważności charakterystyk pod kątem prowadzenia Statystycznego Sterowania Procesem - SPC.
 • Wybór narządzi i metod dla analizy systemu pomiarowego - MSA.
 • Zaimplementowanie proponowanych działań, dobór odpowiednich kart kontrolnych.
 • Pomoc w interpretacji wyników i dalszego doskonalenia procesu rejestracji danych.
 • Pomoc w doborze oprogramowania do rejestracji i analizy danych oraz i narzędzi pomiarowych. 

Infografika z opisem kroków podczas wprowadzania SPC

Korzyści

 • Spełnienie oczekiwań klientów w obszarze zgodności z wytycznymi branżowymi.
 • Uniknięcie kosztownych akcji naprawczych i postępowań reklamacyjnych.
 • Zwiększenie świadomości pracowników odnośnie procesu i czynników mających na niego wpływ.
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów w zakresie doboru systemów pomiarowych.
 • Zaprezentowanie się przed potencjalnymi Klientami jako rzetelny partner biznesowy nadzorujący swoje procesy poprzez ich monitorowanie i sterowanie on-line. 

Dla kogo

 • Firmy różnych branż prowadzących produkcję seryjną.
 • Firmy chcące zredukować koszty kontroli końcowej oraz koszty złej jakości, odrzutów, dodatkowej selekcji.
 • Firmy chcące wnioskować i podejmować słuszne decyzje opierając się o rzetelne i wiarygodne dane.  
 • Firmy wprowadzające automatyczne systemy kolekcji danych, monitorowania procesu i wnioskowania opartego o zaawansowane narzędzia Business Intelligence oraz Big Data.

Zapytaj o szczegóły

Prosimy o kontakt z Działem Szkoleń i Konsultacji TQMsoft pod nr tel. +48 695 858 959; konsultacje@tqmsoft.eu