Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-CH

Pomiary chropowatości powierzchni

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

·       Poznanie cech charakterystycznych powierzchni oraz parametrów ich opisujących

·       Poznanie norm obowiązujących w pomiarach chropowatości powierzchni

·       Poznanie metod pomiaru chropowatości powierzchni

·       Nabycie umiejętności właściwego odczytu symboli chropowatości

Symbol szkolenia

POM-CH

Terminy i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program:

1. Przyczyny powstawania chropowatości i falistości i jej znaczenie dla kształtowania cech użytkowych wyrobów.

2. Typy nierówności powierzchni: kierunkowość struktury, losowość postaci chropowatości itp.

3. Rodzaje profili odwzorowujących: chropowatości, falistości, pierwotny, przetworzony.

4. Główne zasady określania parametrów chropowatości powierzchni; układ linii średniej profilu, lokalizacja odcinka pomiarowego.

5. Grupy parametrów chropowatości i falistości:

- amplitudowe,

- średnie,

- odstępów (częstotliwościowe)

- hybrydowe,

- związane z krzywą udziału materiałowego (wykres Abbotta-Firestona).

   6. Charakterystyka parametrów chropowatości i falistości; definicja i interpretacja, znaczenie użytkowe.

7. Krzywa udziału materiałowego i jej konstrukcja.

8. Symbole graficzne oznaczania chropowatości i falistości powierzchni w dokumentacji wyrobu.

9. Podawanie oznaczeń parametrów struktury mikrogeometrii powierzchni na specyfikacji technicznej; kierunkowości struktury, metod wytwarzania, naddatku na obróbkę, odcinka elementarnego, odcinka pomiarowego, pasma przenoszenia (filtracja).

10. Metody pomiaru parametrów chropowatości i falistości powierzchni, wzorce chropowatości.

11. Opis metody profilometrycznej.

12. Warunki prawidłowego ustawienia przyrządu i próbki.

13. Dobór parametrów do pomiaru chropowatości i falistości.

 

Ćwiczenia:

1. Zapisywanie i odczytywanie informacji o chropowatości (zasada 16% oraz maksimum)

2. Przykładowe pomiary chropowatości i falistości powierzchni.

3. Ocena wyników pomiarów.

4. Wyznaczanie prostej linearyzującej środkowy obszar (plateau) krzywej udziału materiałowego i związanych z nią parametrów funkcjonalnych.

5. Dyskusja nt. zagadnień chropowatości.

Korzyści dla uczestnika

Umiejętność prawidłowego formułowania i zaznaczania wymagań (wg aktualnych norm) w dokumentacji technicznej odnośnie chropowatości powierzchni; Umiejętność doboru właściwych parametrów do pomiaru chropowatości; Umiejętność przeprowadzania pomiarów mikrogeometrycznych metodą profilometryczną; Możliwość interpretacji otrzymanych wyników pomiaru; Umiejętność wyznaczania wartości parametrów funkcjonalnych wg przebiegu krzywej udziału materiałowego.

Adresaci

konstruktorzy i inżynierowie technolodzy, pracownicy służb kontroli jakości, personel izb pomiarów, osoby związane z Działem Zapewnienia Jakości, osoby z nadzoru eksploatacji maszyn i urządzeń produkcyjnych, osoby z Działów remontowych

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych